Det er os der holder Frands i ørerne

Udgivet:12. november 2021, 11.28

Læsetid:2 minutter

Af Claus Leick Spidskandidat for SF i Skanderborg kommune

VAGTHUND Umiddelbart kan man tænke, at lokalpolitik kun handler om en »kamp« mellem blå og rød blok. Men i virkeligheden handler det mindst lige så meget om de interne diskussioner i blokkene.

Især i den blok, der har flertallet og borgmesterposten

SF har i tre valgperioder haft et tæt samarbejde med Radikale og Socialdemokratiet. Vi har holdt masser af interne møder om, hvad vi skal bruge vores flertal til, og i hvilken retning Skanderborg Kommune skal udvikle sig.

Det går ikke altid stille af. Men vi har haft en god tradition for at forsøge at drøfte os frem til fælles holdninger. Det lykkes nogle gange, og andre gange må vi erkende, at vi er for langt fra hinanden.

Men det er vigtigt at gøre forsøget på at blive enige. Faktisk er de fleste partier ofte enige i de store og vigtige sager.

SF truer ikke med at gå, når vi er uenige, men truer nærmere med at blive ved forhandlingsbordet, så vi på den måde sikrer os mest mulig indflydelse. Det vil vi også gøre fremover.

At stå uden for en aftale eller et kompromis giver absolut ingen indflydelse.

Vi kan se en masse gode »SF-aftryk« i den politik, der har været ført i Skanderborg Kommune, og vi håber at være med i flertalsgruppen i næste byrådsmøde.

Her vil vi fortsætte med påvirke og holde Frands Fischer og de andre i flertalsgruppen i ørerne og argumentere for:

Et grønnere Skanderborg med omstilling til vedvarende energi, cirkulær økonomi, bedre og fleksibel kollektiv transport og økologisk mad.

Bedre dialog og inddragelse før for væsentlige beslutninger, der har betydning for kommunens borgere, foreninger og virksomheder.

Flere hænder og mere tid til især de mindste elever i skolerne og børn i daginstitutionerne.

Bedre kommunal velfærd - privatisering er ikke løsningen.