Neurocentret hjælper kommuner

Ny udgående funktion: Centrets ekspertise omkring hjerneskadede kommer fagfolk i kommunerne til gavn

10. februar 2020, 13.37

Som vestdansk center for genoptræning af patienter med svære hjerneskader har Hammel Neurocenter opbygget en stor specialviden og erfaring og den skal nu også komme fagfolk ude i kommunerne til gavn. Foto: Martin Ballund

HAMMEL Neurocentret har oprettet en ny udgående funktion, der skal hjælpe medarbejdere ude i kommunerne, der arbejder med at genoptræne borgere efter en svær hjerneskade.

- Vi vil rigtig gerne dele ud af vores viden og erfaringer, så det kommer de ramte borgere til gode. Der, hvor de kommunalt ansatte oplever udfordringer på hjerneskadeområdet, vil vi gerne tilbyde sparring og vejledning, siger neurocentrets afsnitsleder Jacob Ahlgreen Gram, der er projektleder for det nye projekt.

Svære hjerneskader

Regionshospitalet Neurocentret er et af to steder i landet, der arbejder med rehabilitering af patienter med erhvervede hjerneskader på et højt specialiseret niveau. Derfor har centret specialviden og omfattende erfaringer at trække på, fordi centret behandler de patienter med mest komplekse og svære hjerneskader i Danmark.

Det kan være skader, som kommunerne måske kun sjældent oplever hos deres borgere. Derfor kan de ansatte i kommunerne, der arbejder med denne gruppe patienter, have god brug for vejledning og sparring med medarbejdere på Neurocentret. Og netop det er meningen med den nye udgående funktion, der i første omgang kører som et forsøg året ud.

- I vores nye projekt bruger vi vores kompetencer til at understøtte kommunerne i at håndtere den svære og komplekse opgave, det kan være, når man har en borger, der har fået en alvorlig hjerneskade, Jacob Ahlgreen Gram.

Når en kommune ønsker vejledning, samler neurocentret kompetencerne inden for det pågældende emne og laver en plan for, hvordan rådgivningen skal foregå.

Nogle gange kan det være, at udfordringen kan løses ved et telefonopkald eller en videokonference.

I andre tilfælde kan ansatte fra Hammel Neurocenter tage på besøg i en kommune. I et aktuelt tilfælde har medarbejdere været i en kommune fire gange for at sparre og rådgive omkring en meget kompleks problemstilling inden for hjerneskadeområdet, fortæller Jacob Ahlgreen Gram.

Pludselige vredesudbrud

Kommunerne kan opleve behov for rådgivning, når de for eksempel har en borger med en erhvervet hjerneskade, og vedkommende udviser en agiteret adfærd med pludselige vredesudbrud.

- Vi flytter borgerne så langt, vi kan, mens de er indlagte hos os. Men arbejdet slutter ikke, når borgeren bliver udskrevet. Også i kommunerne kan det være udfordrende for medarbejderne at håndtere en borger med agiteret adfærd, hvis de kun sjældent oplever sådanne situationer, siger Jacob Ahlgreen Gram.

Andre udfordringer hos borgere med en erhvervet hjerneskade kan være, at de har problemer med at synke og drikke eller er konfuse og forvirrede.

Alle fagfolk i kommunerne i Jylland og på Fyn kan benytte sig af tilbuddet om vejledning fra Hammel Neurocenters nye udgående funktion. Kommunerne i den østlige del af Danmark dækkes af Hammel Neurocenters søsterafdeling på Hvidovre Hospital.

sinn