Vindmøller - nej tak!

Udgivet:11. marts 2019, 11.51

Læsetid:1 minut

Af Birgit Mølholm Andersen Rosenborgvej 4, 8620 Kjellerup

4 år siden

MILJØANSVAR »Vindmøller - nej tak!«. Med denne overskrift bragte Midtjyllands Avis den 6. marts et referat fra borgermøde om vindmølleprojekt i Marsvinslund. Her kunne bl.a. læses, at formanden for Silkeborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg forlod mødet i pausen, fordi mødet efter hans mening var for ensidigt.

Mon også referenten forlod mødet i den afholdte pause? Vigtige informationer som eksempelvis, at vindmøller og meget store solcelleanlæg er under mistanke for at generere strøm til jorden og blive vagabonderende strømme til stor skade for mennesker og dyr, blev ikke omtalt med ét ord.

Lovbekendtgørelse nr. 277 af 27/03/2017 - Miljøskadeloven - gør producerende virksomheder - både offentlige og private - ansvarlige for skader, som deres produkter måtte forvolde. Ikke uvæsentligt i den her forbindelse.