Elbiler og presserende grøn omstilling

10. juli 2020, 12.26

LADE-INFRASTRUKTUR Vi har alle bemærket, hvor ofte bilproducenterne præsenterer nye elbiler og hvordan elbiler efterhånden findes i alle prisklasser.

Skiftende regeringer har længe tumlet med afgiftsmodeller som kan fremme salget af elbiler.

I erkendelse af, at diesel- og benzinbilernes epoke rinder ud, hár den første bank netop smækket kassen i. Banken har frejdigt meddelt, at det er slut med lån til nye diesel- og benzinbiler.

Regering og et flertal i Folketinget understreger med massiv udbygning af havvindmølleparkerne, forenklet proces for opstilling af landvindmøller, solanlæg osv., at man er fast besluttet på at gennemføre den grønne omstilling.

Nu og i de førstkommende år er elbiler det eneste rentable grønne køretøj.

På lidt længere sigt kan den kraftige udbygning af bl.a. havvindmøllerparker bidrage til, at man med såkaldt »Power-to-X« (PtX) kan frembringe nye konkurrencedygtige brændstoffer.

PtX dækker over produktion af brint ved elektrolyse, som er baseret på CO2-fri elektricitet fra primært vindmøller og solceller.

I dag produceres brint fra naturgas, hvorved der udledes CO2. Dette er ikke PtX. PtX er CO2-neutral og slutproduktet kan forædles til brint, syntetiske brændstoffer eller syntetiske kemikalier, der kan bruges til energilagring og til brændstof til skibe, lastbiler, fly eller i industrien, f.eks. til produktion af stål.

Uanset potentialet i PtX, så er elbilerne første skridt i den grønne omstilling af persontransporten, og her spiller også landets kommuner en afgørende rolle.

Lokalpolitikere kan have forskellige holdninger til både elbiler og den statslige prioritering.

Fornuftige politikere forstår imidlertid, at man med rettidig omhu må have lade-infrastrukturen på plads i takt med efterspørgs- len.

Hr. og Fru Jensen kan med den lokale elektriker nok selv få sat et lade-stik op i garagen. Ved etageejendomme, på offentlige parkeringsarealer, offentlige institutioner m.v. må kommunen etablere lade-standere.

Værre er imidlertid, at det nuværende elnet bryder ned, hvis alle i etageejendomme og på villaveje lader samtidigt.

Foregangskommuner hár luret, at den bagvedliggende infrastruktur slet ikke er klar endnu.

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har netop fundet de nye energiteknologiske projekter, der har gjort sig fortjent til støtte. Blandt dem er bl.a. »FUSE - Frederiksberg Urban Smart Electromobility«, hvor man støtter med 11,92 mio. kr. for at skabe den efterspurgte lade-infrastruktur - alt inklusiv og i samarbejde med alle relevante interessenter.

I Silkeborg Kommune og i flertallet af Danmarks øvrige kommuner har vi imidlertid hverken udrulningsplan eller strategi for den lade-infrastruktur, som vi ved borgerne vil efterspørge om ganske kort tid.

Jeg sidder hverken i Silkeborg Kommunes Plan- og Vejudvalg eller i Klima- og Miljøudvalg, men i byrådet vil jeg gøre mit til, at vi får fokus på dette presserende indsatsområde.