Udvikling eller afvikling?

29. april 2019, 13.56

BYUDVIKLING Det er med et dybt suk, jeg læser Orla Madsens læserbrev fredag i MJA, hvor han i vrede og indignerede vendinger omtaler en forening til afvikling af Silkeborg. Et dybt suk fordi læserbrevet er et klasseeksempel på, hvordan en nødvendig - og forhåbentlig god og nuanceret debat - fuldstændig kan afspores.

Om Orla Madsen selv tror på, at nogen starter en forening med det formål at afvikle Silkeborg, tillader jeg mig trods alt at tvivle på, og derfor kunne læserbrevet jo egentlig forbigås i tavshed som en lille kuriositet. Men mon ikke han med sit indlæg sigter til foreningen Skøn på Silkeborg, så det kræver dog en lille kommentar.

Skøn på Silkeborg er en forening, der, som navnet siger, vil skønne på eller passe på Silkeborg og også, som navnet også siger, om muligt bidrage til at forskønne Silkeborg. Vi har en vision om en by, der summer af liv, og hvor planlæggerne forstår at danne et samspil med den omgivende natur, der af mange betegnes som Danmarks smukkeste.

Vi er samtidig en hastigt voksende forening, fordi vi sammenfatter den bekymring, mange føler ved den udvikling, der foregår i øjeblikket.

Orla Madsen skriver i sit harmdirrende læserbrev, at det modsatte af udvikling er afvikling. Han burde retfærdigvis have skrevet, at udvikling der ikke foregår, som han synes den skal foregå, ja det er afvikling. Og det er da et interessant synspunkt!

Vi har fra Skøn på Silkeborg f.eks. udtalt os meget positivt om de tanker, der blev fremlagt om masterplanen og søfronten. Den er et udtryk for en overordnet tanke og vision om, hvordan en del af byen skal udvikles og med masser af grønne områder. Begge dele kan vi godt lide.

Men hvad er den overordnede tanke og vision ved at rive den smukke gamle Birkedommerbolig og den gamle politimesterbolig ned? To bygninger der om noget viser glimt af Silkeborgs tidligste historie, for derefter at erstatte dem med endnu et par fantasiløse punkthuse i henholdsvis 6 og 10 etager?

Og gad vide hvad Enggaards vision for Silkeborg er med at bygge et højhus på 75 meter lige midt i centrum. Fuldstændig ude af trit med byens karakter og i øvrigt også politikernes kommuneplan. Mon ikke visionen mere går på, at han ikke fik bygget et butikscenter, og så skal det erstattes af noget andet.

Det er muligt, at byen i fremtiden skal karakteriseres af nogle skyskrabere. Om stort i den sammenhæng er lig med godt, det er da muligt. Men bør det så ikke ske som resultat af en debat mellem borgere og politikere, og ikke som resultat af en tilfældig entreprenør fra Aalborgs fikse ide. Når sådan en mastodont først står der, er det ikke til at lave om.

Skøn på Silkeborg er også bekymrede over de alt for mange tilfælde, hvor sagesløse borgere bliver kørt over, fordi der ved de mange hektisk opførte byggerier igen og igen tages mere hensyn til byggefirmaernes interesser, end der lyttes til borgerens ofte berettigede indvendinger.

Skøn på Silkeborg håber at blive en stærk stemme i debatten om den fremtidige udvikling, og kan kun opfordre Orla Madsen til at melde sig ind.