Tange Sø: Myter og indrømmelser

14. januar 2019, 12.44

TANGE SØ Den seneste tid har budt på en del indlæg fra modstanderne af Tange Sø. Anledningen er nok Viborg Byråds anbefaling af det nye »Tangestryg« som et udgangspunkt for en løsning: Fuld passage for alle arter og flere ynglende laks. Løsningen er designet af en af landets dygtigste forskere indenfor vandrefisk - og ingen med reel viden om området har sagt rapporten og løsningen imod.

Desværre bruger søens modstandere halve sandheder og myter. Det er ærgerligt. Lad mig derfor komme med en klar indrømmelse: En stor sø med en fisketrappe ER mere besværlig for vandrefisk, end et åløb alene. Det gælder alle søer i verden - også dem i Silkeborg Kommune. Men jeg ville ønske, at sømodstanderne ville være lidt mere ærlige, når de skal beskrive deres drøm om at grave en ny kunstig Gudenå uden om Tange Sø. Lad mig hjælpe lidt på vej.

Der kommer ikke ynglende laks i Gudenåen ovenfor Tange Sø: Da Hjejlen skulle fra Randers til Silkeborg blev Gudenåen gravet ud. Derfor er Gudenåen i dag så dyb, at laksefisk ikke vil yngle i den. Hvis det skal kunne lade sig gøre, skal åen fyldes op igen. Og hvad sker der så lige med evnen til at lede vand?

Der kommer ikke laks i Silkeborg: Fisk synes ikke, »det kunne være spændende« at være i Silkeborgsøerne. De kommer kun, hvis der er gydepladser opstrøms søerne. Det er der ikke. Søsystemet ved Silkeborg er meget større end Tange Sø, og ingen små vandrefisk (smolt) ville kunne overleve. Desuden er spærringen ved Silkeborg langt sværere at passere end den ved Tangeværket.

Der er ingen millioner i vente: De meget luftige forudsigelser om fiskeri-millioner har ny turistforskning gennemhullet. De falske tal er godt nok gentaget af mange, men de er alle fra samme fejlagtige kilde, der bygger på løse antagelser og hede ønsker om nedlæggelse af søen. Desuden koster anlæg af et langt omløb minimum 500 millioner og en masse indgreb i naturen.

Jeg anerkender naturligvis, at nogle synes, at optimering af lystfiskeri er vigtigere end de nuværende interesser og natur, der findes omkring søen, men jeg har ikke meget respekt for, at synspunktet pakkes ind i fortielser og myter.

Derfor siger jeg tak til Viborgs byråd, der har set, at »Tangestryget« egner sig som kompromis, fordi den skaber helt fri passage for alle arter og giver øget gydning af laks i selve løbet. Der er nemlig taget hensyn til både EU regler og lystfisker-ønsker. Uden en masse myter og halve sandheder.