Skal vi fortsætte uligheden blandt hallerne i kommunen?

Udgivet:18. september 2023, 11.00

Læsetid:2 minutter

Af Johan Brødsgaard (R). Formand for kultur- fritids-, outdoor- og idrætsudvalget i Silkeborg Kommune

HALLER I torsdagens avis kan man læse, at Christian Schiellerup Funch (CSF) (fra Venstres vælgerforening i nord) er utilfreds med, at jeg skulle have »trukket en gammel traver« op af skuffen - i form af arbejdet med at skabe større økonomisk lighed mellem de otte selvejende haller i vores kommune.

Lad mig først slå fast; det var et samlet byråd, som gav mandatet til KFOI-udvalget sidste år, og derfor har vi naturligvis arbejdet med den opgave, som der er os stillet; nemlig at skabe større lighed hallerne imellem - for der er stadig markante økonomiske forskelle!

Vi har nu sendt et forslag til en ny tildelingsmodel i høring. I forslaget ligger, at fire haller får mere økonomi, tre får mindre økonomi og en enkelt hal udgår, da den mere har karakter af at være et forsamlingshus. Eller med andre ord; hallerne stilles ens i forhold til det økonomiske tilskud, som kommunen betaler.

Udover støtten til den daglige drift, så betaler kommunen fortsat til at afdrage på gælden i hallerne, på samme måde som før. Dog kan vi kun betale 65 % af afdraget, da de selvejende haller også agerer som kommercielle aktører. Det er ikke at fralægge sig ansvaret, som CSF skriver, det er blot at agere efter helt rimelige krav.

Skulle kommunen i øvrigt finde midler til at dække al gæld i hallerne, så kommer byrådet på en gevaldig opgave.

Jeg oplever, at alle i udvalget anerkender hallernes vigtighed i deres respektive lokalsamfund. Så meget desto mere grund til at give dem mere lige og rimelige forhold at arbejde ud fra.

CSF skriver, at man bare kan sende midler »retur« til de haller, som afgiver penge ind i modellen. Det kan jo synes meget besnærende, men det vil jo blot opretholde en skæv struktur, hvor nogen - uden saglige argumenter - skal have mere end andre.

Vi, i udvalget, er helt med på, at hallerne er forskellige, og derfor har vi også indarbejdet kriterier som byernes størrelse, en socioøkonomisk faktor mv. i modellen, så der tages højde for, at visse haller har en anden lokal opgave end andre.

Og så er jeg også blevet skudt i skoene, at der skulle være tale om et »vendetta« mod de selvejende haller. Det statement undrer mig. For ja, der er nogle haller, der kommer til at afgive midler - med de udfordringer, det kan skabe - men hele fire haller får fremadrettet en bedre økonomi. Det er ikke et vendetta, det er fairness.

Fordeling af økonomi til haller må ikke blive et spørgsmål om geografi og politiske præferencer for nord eller syd. Nej, tildeling af kommunale kroner må og skal handle om objektive kriterier. Det har udvalget nu fremlagt.

Vi imødeser derfor høringssvarene og den kommende debat - og forhåbentlig en ny økonomisk model for de selvejende haller i Silkeborg Kommune.

Indlæser debat