Færre akutlægebiler og flere ambulancer

12. april 2021, 12.33

AMBULANCER Tak til hospitalsudvalgsformand Henrik Gottlieb Hansen at han vil kikke på tallene vedr. responstiderne på ambulanceudrykningerne i Skanderborg kommune, med fokus på Ry, men en opfordring herfra er, at der også kikkes på Hørning hvad angår A-kørsler, og så generelt på B-kørslerne i hele kommunen.

Jeg er også glad for, at han trods alt er lidt lydhør for, at man udskifter akutlægebilerne med flere ambulancer og vil gerne have mig til at foreslå, hvor i regionen man kan udskifte dem. Nu er det sådan, at det er regionen, der har valgt at placere akutlægebilerne og ikke borgerne. Kikker man på de andre regioner i Danmark, så har vi langt flere akutlægebiler i Region Midt end de andre regioner, og ja, jeg er helt med på, at vi har flere indbyggere end i andre regionener, bortset fra Region Hovedstaden. Selvfølgelig vil det nu være meget svært at fjerne en akutlægebil fra et område, det vil altid give utilfredse borgere.

Jeg tør godt vove pelsen på at sige, at man sagtens kunne undvære et sted mellem tre og fem akutlægebiler i regionen og i stedet indsætte ambulancer med paramediciner, for det vil betyde 6 til 10 ekstra ambulancer i regionen

John Haarup Laursen (DF)

Men min påstand er, at hvis regionen i stedet for at have talt sig varme på, at der skulle være akutlægebiler, havde tilbudt borgerne i de tyndt befolkede områder, hvor der er lang ventetid på en ambulance, et bedre ambulanceberedskab, så ville disse borgere helt sikkert have været mere end tilfredse.

Havde man fortalt, hvor veluddannede redderne er i dag, i forhold til for ikke mange år siden, så tror jeg også at borgerne ville kunne forstå dette.

Jeg tør godt vove pelsen på at sige, at man sagtens kunne undvære et sted mellem tre og fem akutlægebiler i regionen og i stedet indsætte ambulancer med paramediciner, for det vil betyde 6 til 10 ekstra ambulancer i regionen. Jeg er tror på, at det kunne befolkningen, også i de tyndt befolkede områder godt leve med, for det handler om, at hjælpen når hurtig frem, og at denne er kompetent.

Og når regionens krav siger, at 75% af ambulancerne skal være fremme indenfor 10 minutter, så behøver det ikke at være 91,8 % af dem, der er fremme inden for denne tid, som det er i Aarhus, medens i Lemvig er det kun 58,2%, og i Ry er man helt nede på 37,3%. Måske skulle man flytte et beredskab længer vestpå.

Læs også
Længere ventetid på en ambulance i Ry og Låsby
+Abonnement

Endelig bør man kikke på hvor mange udrykninger de enkelte akutlægebiler har i døgnet, ja der er faktisk nogen steder tale om, at de kun kører en til to ture i døgnet, og så skal man også kikke på hvor mange af disse ture hvor lægen har været i aktion og redderne ikke har kunnet løse opgaven selv. Og så må man ikke glemme at der også findes lægehelikoptere både i Skive og Billund.

Forkortet af redaktionen

Indlæser debat...