Museum Jorn har ikke udvist rettidig omhu

Udgivet:24. januar 2023, 10.56

Læsetid:3 minutter

Af Jørn Rye Rasmussen. Falstersgade 19 Silkeborg

JORN Jeg vil starte med at slå fast, at Museum Jorn er et fremragende kunstmuseum, som gennem årene har leveret en række store udstillinger. Jeg er glad for museet og støtter det gerne. Bare for at slå det fast!

Jeg var med ved indvielsen den 3. marts 1982 og har været fast »kunde« siden. Jeg synes, museet har en fremragende beliggenhed, tæt på byen og midt i naturen og det store rekreative område Indelukket. Og jeg vil også sige, at jeg er ordret enig med Chr. Juhl i det indlæg, han havde i avisen for nylig.

Det er min bekymring, at museets ledelse og bestyrelse de seneste ca. 10 år har udvist manglende dømmekraft ved at stirre sig blind på en vild ide om et nyt stort kunstmuseum ved Silkeborg Langsø, som alle tegn i sol og måne fortæller, at der simpelthen ikke er basis for og slet ikke økonomi til. Og ved at stirre sig blind på den ide, har man forsømt at vedligeholde museets bygninger og også forsømt at formulere en visionær udviklingsstrategi for museet på dets nuværende placering.

Jeg mener, at museets ledelse og bestyrelse har undladt at udvise rettidig omhu for museets fremtid. Man har undladt at stille sig selv det spørgsmål, at hvis nu den der vilde ide om et nyt stort kunstmuseum ved Silkeborg Langsø ikke kan realiseres, hvad gør vi så? Man har undladt at lave en »Plan B«, hvor man beskriver de udviklingsmuligheder, der jo faktisk er på stedet. Og dermed stagnerer det nuværende Museum Jorn og bringer sig selv i en lidt flov venteposition. Man så det senest, hvor Silkeborg byråd måtte træde til med et stort milliontilskud, så man kunne komme i gang med den nødvendige renovering og vedligeholdelse af de 40 år gamle bygninger efter mange års forsømmelser.

Jeg vil ikke ofre mange ord på realismen i ideen om et nyt stort kunstmuseum. Men bare slå fast, at selv om man har haft tungtvejende erhvervsfolk til at prøve at rejse de op mod 500 millioner, som et sådant museum skønnedes at ville koste - byggesummen er siden vokset med et par hundrede mio. - og selv om den aftalte deadline for fremskaffelsen af pengene flere gange er blevet forlænget, så er det i skrivende stund ikke lykkedes at skaffe så meget som en bøjet femkrone.

Det bør jo fortælle de ansvarlige, at så er der ikke fugls føde på projektet, og så ville det være klædeligt, at man sadlede om, og begyndte at interessere sig for, hvordan man kunne udvikle det nuværende Museum Jorn.

Som jeg ser det, ville der være basis for en udvidelse af museum med en tilbygning, som man passende kunne kalde »Per Kirkeby-fløjen«, den kunne bygges ned i Indelukket. Man kunne også udvide cafeområdet i samme ombæring. Det er klart, at det også ville koste en investering, men slet ikke i den størrelsesorden, som den vilde plan. Man kunne også sætte turbo på formidlingen af de værker, man i dag »gemmer« i kælderen - som man lige har set gode eksempler på med museets helt nye udstilling. Og så vil jeg ikke undlade at nævne, at man også kunne udvikle samarbejdet med Kunstcenter Silkeborg Bad.

Jeg er godt klar over, at en del nuværende og tidligere byrådsmedlemmer skal til at revidere deres støtte til den vilde vision. Men jo før de gør det, jo før kan man - byrådet, byen, museet og alle andre - begynde at fokusere på, hvordan man udvikler Museum Jorn på den nuværende placering. Der bør nedsættes en tænketank til formålet - også med folk fra den nationale kunstverden.

Indlæser debat