Lavdosis-CT og Midtjyllands Avis

2. juni 2020, 12.16

SKANNINGER MJA var første nyhedsmedie, der behandlede hvad der senere blev døbt »Fredberg-sagen«.

Det har I efterfølgende gjort på et langt bedre niveau end noget anden nyhedsmedie, ikke mindst fordi I har Susanne Niskanen som den journalist i landet, der ved mest om sagen, så (for) hurtige mistolkninger ikke er set i MJA.

Tak for det!

Det har givet været med til at alle har fået øjnene op for tiltaget i Silkeborg, hvor de praktiserende læger i stedet for at henvise røntgen af lungerne i de sidste 4 år har kunnet henvise til lavdosis CT-skanning.

Det har betydet de bedste resultater for at diagnosticere lungekræft i de tidlige stadier, hvor de fleste overlever. Hvis Silkeborgtallene kan overføres til landsplan, kan man redde flere hundrede menneskeliv - om året! Tiltaget er bakket op af Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Praktiserende Læger, nogle af verdens bedste forskere på dette område, førende sundhedsøkonomiske professorer og en lang række fagpersoner, som I har beskrevet.

Det har også været medvirkende til at Kræftens Bekæmpelse har bedt Sundhedsstyrelsen om at indkalde til et møde, så der kan blive enighed om brugen af lavdosis CT (der er meget stor forvirring nationalt) og opstarte de storskalaundersøgelser, der involverer flere hospitaler, og som skal kunne påvise om Silkeborgtallene kan genfindes og evt. skal udrulles nationalt og internationalt.

Efter mødet beskrev direktøren for Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker (TV2 Østjylland) et fremtidssenarie, der ligner »Silkeborgmodellen« med mulighed for praksislægerne at henvise til lavdosis CT-skanninger og dagen efter på P4 Østjylland henviser Jesper Fisker specifikt til »som de gør i Silkeborg«. En fortolkning andre mødedeltagere også deler.

Jeg er derfor overrasket over jeres fortolkning af Søren Brostrøms udtalelser efter samme møde i sidste uge. På forsiden beskriver i »Kritik af sygehuset i Silkeborg« og I anfører, at »sygehuset i Silkeborg får kritik for at tilbyde skanningerne uden at have det videnskabelige grundlag i orden«.

Desværre tror jeg, I for én gangs skyld har været for hurtige og fejlfortolket Søren Brostrøms bemærkninger om, hvad der er nødvendigt for at udrulle lavdosis CT til hele landet. Det kræver storskalaundersøgelser, og det er helt korrekt, at den dokumentation har Silkeborg ikke leveret - for det kan Silkeborg ikke levere - alene. Men det har heller aldrig været hverken italesat eller forventet. Silkeborg har haft mindre såkaldte »følgestudier«, som er mindre kvalitetsopfølgning, der fx skal sikre, at antallet af henvisninger til lungekræftpakken ikke faldt, hvilket ikke var tilfældet. Så lavdosis CT erstatter ikke en lungekræftpakke, men kun røntgen af lungerne.

Det er internationalt veldokumenteret, at lavdosis CT er bedre end røntgen af lungerne til at diagnosticere lungekræft i tilfælde, hvor man ikke forventer af finde lungekræft, blandt andet en ph.d. fra Aarhus (JP 31.5.).

Det videnskabelige grundlag for at indføre lavdosis CT i Silkeborg var således til stede. Men det videnskabelige grundlag for at indføre det nationalt og internationalt er endnu ikke til stede - og det er det, vi alle efterlyser.

Søren Brostrøm har kendt til projektet i hele forløbet, han har fået opdaterede resultater februar 2019, Sundhedsstyrelsen har været på besøg i 2018 og 2019 og hver gang udtalt sig positiv om projektet, hvilket også Kræftens Bekæmpelse har gjort flere gange. I 2018 drøftede Sundhedsstyrelsen med Ole Thomsen om mulighederne for at opstarte storskaleprojektet.

Det vil derfor være usædvanligt, hvis den første kritik fra Sundhedsstyrelsen af tiltaget skulle komme via et interview med en journalist, uden Sundhedsstyrelsen blot én gang har meddelt Silkeborg, at de finder tiltaget kritisk.

Silkeborg kan og er med god grund stolte af tiltaget, der nu ser ud til at medføre, at de nødvendige storskalaundersøgelser forhåbentligt opstartes med års forsinkelse.