Strøtanker: Anderledes Berlin

28. oktober 2020, 09.45

STRØTANKER: Ingen familiemedlemmer blev smittet med corona på vores ferierejse til Berlin for nylig.

Det gik godt, og rejsen lå forud for, at Udenrigsministeriet påny valgte at fraråde alle ikke nødvendige rejser til Tyskland.

I den nuværende coronasituation kunne vi ikke drømme om at tage af sted.

Og vi overvejede det nøje, inden vi traf beslutningen om at rejse. Men vi gjorde det, og Tyskland s...