Oversvømmelse igen - igen

Udgivet:30. juni 2022, 11.37

Læsetid:1 minut

Åbent hus i Kjellerup Fjernvarmes nye kraftværk, der er ved at blive bygget på Industrivej i Kjellerup. Forventet i drift i april 2019. Tidligere driftsleder af fjernvarmen, Frands Lauritzen, kom på besøg.

Af Frands Lauritzen. Gl. Kongevej 34 Kongens Bro

VANDLØB Mandag eftermiddag havde Silkeborg Kommune inviteret berørte lodsejere til et møde, hvor den længe ventede helhedsplan for Gudenåen skulle præsenteres.

Det var en skuffende, tynd kop te, og det havde nærværende avis’ redaktion nok forudset, siden der ikke var ofret plads til referat.

Den ene halvdel af tiden blev brugt på at fortælle om Nørreådalen, der er vidt forskellig fra Gudenådalen og ikke beboet i nær samme grad.

Den anden halvdel af tiden blev brugt på at fortælle, hvor vanskelige, grænsende til umulige, de forskellige løsninger var, og hvilke yderlige tidskrævende undersøgelser, der var absolut nødvendige, før man kunne vove at spørge miliøministeren om lov.

Der skulle blandt andet laves »konsekvensvurdering af virkningen på miljøet« i forbindelse med alle tiltag.

Rimeligt nok. Det er rart at kunne dokumentere forventningerne til virkningerne af de tiltag man sætter i gang.

Der burde så også laves en konsekvensvurdering af de virkninger/skader på miljøet, som er en følge af en beslutning om, ikke at gøre noget som for eksempel ved en vandstand, der er langt over det acceptable.

Det ville være rædselsvækkende læsning om beskyttet natur, der bukker under, om unikke habitater, der forsvinder for stedse og om døde træer, der, selvom de genplantes, først om 50 år igen vil kunne beskytte åens liv mod solens stråler

Så er en konsekvensvurdering af en ekstraordinær grødeskæring langt mindre fatal. Ja for alt andet end grøden er den ligefrem positiv.

Her vil en hårdhændet tilgang til grøden sætte den seks uger tilbage, hvorefter den er restitueret 100 procent.

Umiddelbart efter grødeskæringen vil der forekomme øget naturlig vandring af sand og slam.

Hold fokus på de positive og nødvendige effekter af vandløbsvedligeholdelsen.

Indlæser debat