Claus Leick glemte tre ting

7. september 2021, 12.42

»FORGLEMMELSER« Claus Leick er i et tidligere debatindlæg gjort opmærksom på emner, han »glemte« at præsentere for sin partiforkvinde under besøget i august, hvor C. L. havde TV 2 Østjylland til at dække besøget. Der er tre emner, som Claus Leick bevidst »glemte« at fortælle sin forkvinde og seerne om.

... så jeg sidder tilbage med den tanke, at »grønne« forslag kun fremmes, når de kommer fra SF/Claus Leick

Jens Erik Sørensen (V)

I udsendelsen hører man SF’s bud på, hvordan der skal findes penge til at erstatte lodsejere for det tab, som følger af de indskrænkninger, der skal tinglyses. Hele byrådet havde en uge forinden modtaget et brev fra Vandsamarbejdet i Skanderborg kommune (alle vandværker i kommunen), hvori der opfordres til, at se på muligheden for solcelleanlæg på disse arealer. Pointen er i brevet, at der med denne løsning både kan »dyrkes drikkevand og strøm« på arealerne. Formanden for Vandsamarbejdet, Kim Kudsk, var inviteret med til optagelsen på marken i Firgaarde, men han fik ikke lov til at præsentere deres forslag, så jeg sidder tilbage med den tanke, at »grønne« forslag kun fremmes, når de kommer fra SF/C.L.

Det næste som C.L. glemte at fortælle om er, at Skanderborg kommune benytter brænding af ukrudt på fortove og stier. Der bruges gas til dette formål, og mange læsere har nok mødt den lille traktor på fortovet eller stien med en tank med gas bagpå og en brænder foran. Der brændes på hele arealet, uanset om der er ukrudt eller ej. Der blev i 2020 i brugt 7500 kg gas, det frigiver ved forbrænding 22.000 kg CO2, eller det samme som en benzindrevet familiebil udleder ved 200.000 km. Er det grønt eller miljørigtigt?

Det sidste, som C.L. glemte var, at besøge Ry station og fortælle om konsekvensen for den fremtidige betjening af Ry station, når SF’s forslag om ny bane mellem Silkeborg gennemføres som foreslået. Der vil herefter kun være timedrift på strækningen, idet der i SF forslag ikke er afsat penge til nyt dobbelt spor mellem Silkeborg og Sejs/Svejbæk. Det vil for mange brugere af toget i Ry og Alken betyde, at de fremover skal benytte bus eller bil. Er det grønt eller miljørigtigt?

Indlæser debat...