Moderat vækst til alle, tak

Udgivet:16. marts 2021, 13.19

Læsetid:3 minutter

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Af Stig Skovbo. Museumsvej 15 Them

BYUDVIKLING De seneste uger har vi set lokalråd, der råber vagt i gevær, fordi en uhæmmet befolkningstilvækst udfordrer kapaciteten af skoler og øvrige velfærdsinstitutioner. Nytilflyttere skuffes over, at børnepasningstilbud ligger fysisk langt fra boligen.

Anderledes ser situationen ud i Silkeborg Syd. Dér ønsker de fire lokalråd i Virklund, Gjessø, Them-Salten og Skovlandet en moderat og kontrolleret befolkningstilvækst, der kan udnytte den eksisterende kapacitet i skoler og daginstitutioner og understøtte dagligvarehandelen.

Det nuværende byråd har i for høj grad - mener jeg - pantsat deres beslutningskompetence til store boligudviklere
Stig Skovbo

Så hvorfor er der ved at opstå denne ubalance mellem løssluppen befolkningsvækst i Silkeborg Midtby og nordlige vækstforstæder - og så en befolkningsflugt eller stagnation af befolkningen i kommunens periferi og mindre landsbysamfund?

Måske fordi vi flokkes omkring midtbyen og helst vil bo tæt på himlen? En anden del af svaret skal nok søges i byrådets selvforståelse og ageren i forhold til byggemodninger og byudvikling. Det nuværende byråd har i for høj grad - mener jeg - pantsat deres beslutningskompetence til store boligudviklere. Udviklere, der med jordopkøb og forslag til byudvikling styrer hvilke lokalplaner, der kommer på den politiske dagsorden ... i langt højere grad, end det er kommunen selv, der sætter dagsordenen for udviklingen i kommunen.

Jeg så gerne, at kommunen påtog sig en meget mere proaktiv rolle i at udforme lokale planer for alle kommunens lokalsamfund, så de hver især lever op til idealet om, at en kontrolleret vækst sikres af byrådet gennem varieret byggeri samt en differentieret beboersammensætning (som fremsat af Dorthe Jensen (S) og Peter Sig Kristensen (EL) i et læserbrev den 24.02 her i MJA).

På trods af fortjente roser til embedsværk og politikere for den netop gennemførte proces omkring revision af kommuneplanen mener jeg, at der er plads til forbedringer, hvis vi ønsker os reel borgercentreret udvikling i bykvarterer og lokalsamfund!

Når jeg bladrer igennem den nyligt reviderede kommuneplan for de nævnte lokalsamfund i Silkeborg Syd, så bliver jeg ikke bestyrket i, at målet er bæredygtige lokalsamfund, udnyttelse af eksisterende kapacitet og sikring af en differentieret beboersammensætning gennem aktiv kommunal opkøb, byggemodning og byudvikling.

De to nævnte byrådspolitikere problematiserede i samme læserbrev behovet for geografisk spredning af handicapboliger, der påtænkes bygget for at dække behovet i de kommende år. Lad os få boligerne bygget dér, hvor de handicappede bor i forvejen - og hvor de ønsker at bo!

Begrebet »differentieret beboersammensætning« betyder nemlig i min optik, at alle lokalsamfund stræber efter at kunne rumme alle aldre, alle civilstande, skæve og lige. Alle dem, der siger »vi« om »os«, der dyrker medborgerskab og tager medansvar for det lokalområde, vi hver især er en del af.

Dorthe Jensen følger op på problemstillingen i Balle ved i lørdagsavisen at stille spørgsmålet: - hvem har egentlig ansvaret for at sikre sammenhængskraft i nye beboelsesområder med blandet bebyggelse og blandet beboersammensætning? Et herligt relevant spørgsmål. Mit svar er ganske enkelt: - dét ansvar må byrådet påtage sig! Og en plan for infrastruktur, velfærdsinstitutioner, beboersammensætning og rekreative udfoldelsesmuligheder bør være forudsætningen for at vedtage lokalplaner og udløse byggestart for byggematadorerne.

I den sydlige del af kommunen er vi heldigvis fritaget for uhæmmet vækst. Her ønsker lokalrådene sig fornuftigt nok mindre udstykninger og flere almennyttige boliger, der kan understøtte skoler, fritidstilbud og dagligvareindkøb. Men også hos os lurer faren for, at landsbyerne – alene og ukritisk – vokser i form af knopskydende parcelhusudstykninger, der ikke sikrer varieret byggeri og en differentieret beboersammensætning.

Jeg ønsker mig efter kommunevalget i november et byråd, der påtager sig at sikre sammenhængskraft og alsidighed i samtlige bykvarterer og lokalsamfund. Forskelligartede områder med plads til ejere såvel som lejere, til unge såvel som gamle. Områder med hvert sit forsamlingshus og kirkerum, sine naturområder, sit torveområde, kolonihavebebyggelse og kælkebakke ...

Alt det, som boligudviklerne ikke sikrer i deres (forståelige men snævre) stræben efter cool mammon. Ja - alt det, som de konsoliderede lokalsamfund i periferien har opbygget gennem generationer.

Relaterede artikler

Se flere

Mest læste

Debat

Se flere

Mest læste på Midtjyllands Avis

Seneste nyt

Se flere