Bekymrende adfærd - en underretning på vegne af Gudenåen

11. juni 2021, 12.47

BEKYMRENDE Når børn og unge udviser bekymrende adfærd, har lærere og pædagoger pligt til at underrette myndighederne og myndighederne har pligt til at handle, hvis der er behov for det.

Men hvad gør man, når det er politikere, der udviser bekymrende adfærd? Jeg spørger, fordi jeg i den seneste tid har iagttaget bekymrende adfærd fra flere lokale politikere.

Den første iagttagelse er fra Silkeborg kommunes klima- og miljøudvalg, som på seneste møde besluttede at gå videre med en bredere grødeskæring i Gudenåen end regulativet tillader. Dette på trods af, at jurister og biologer i kommunen (med behørig henvisning til retskilder) på skrift og helt utvetydigt, havde vurderet det som værende ulovligt. Den slags adfærd fra politikere bekymrer mig.

Den anden iagttagelse stammer fra det lokale folketingsmedlem fra Venstre, Kristian Pihl Lorentzen, som i pressen forsøger at skabe tvivl og/eller mystik om klassificeringen af Tange Sø - er den naturlig eller stærkt modificeret? Her går min bekymring på, at en vandløbs-ordfører har så ringe indsigt i forhold der vedrører vandløb. Men lad mig hjælpe: Tange Sø er slet ikke en sø, men en opstemmet del af Gudenåen og bør derfor (naturligvis) målsættes som vandløb i forhold til EU’s Vandrammedirektiv.

Læs også
Forvaltning siger »ikke lovligt« - men flertal vil skære mere grøde
+Abonnement
Læs også
Grøden: Beslutningen er lovlig - den hidtidige praksis er problemet

I begge tilfælde gælder, at Gudenåen er beskyttet natur, som både kommune og stat har pligt til at tage vare på. Det lader til, at nogle politikere ignorerer dette med åbne øjne. Det er bekymrende adfærd.

Indlæser debat...