Afskaf ordet ældrebyrden

Udgivet:25. oktober 2017, 14.29

Læsetid:2 minutter

Af Birthe Sørensen Byrådskandidat nr. 2 på Socialdemokratiets liste i Ikast-Brande Kommune

6 år siden

Ældreområdet Ældrepolitik er for mig et vigtigt område nu og i fremtiden, også når vi ved, at antallet af ældre vil stige i de kommende år.

De fleste af de mange nye ældre kan klare sig selv, da mange har et godt helbred. Så de mange ældre er ikke en byrde. Det er medborgere aldrig, så væk med det skammelige ord - ældrebyrden.

Kernen er, at ældre tilbydes værdig og ligeværdig pleje og omsorg. Det er for mig en menneskeret, at ældre også fremover skal tilbydes den hjælp, de har behov for. Der skal tages udgangspunkt i den enkeltes behov og forudsætninger, og hjælpen og plejen skal bygge på respekt - ansvar - værdighed og personlighed.

For de af vores ældre, som ikke selv kan klare hverdagen længere alene, skal kommunens tilbud være i orden, det sikrer vi ved, at vi har de ældre og plejeboliger der er behov for, samt at der er gode personale og arbejdsforhold på vore ældrecentre og i hjemme-, syge- og døgnplejen.

Vi har på ældreområdet et dygtigt og velfungerende personale, som løser opgaverne til fuld tilfredshed. Spørgsmålet er imidlertid om medarbejderne kan blive ved med det, når fakta er, at der er lukket en del medicinske senge på sygehuset. Konsekvensen af dette er, at ældre bliver udskrevet tidligere, og det kræver mere pleje i hjemmene og på ældrecentrene. En forudsætning for det er, at personalet skal have den nødvendige efter/videreuddannelse , for at være rustet til øgede pleje opgaver, og ikke mindst, at der er en normering der svarer til opgaverne.

For mig skal der ikke herske tvivl om, at ældre borgere har det bedst i hjemlige omgivelser, og derfor er det for mig vigtigt at ældreområdet har de nødvendige resurser, og det vil jeg arbejde for.