Småbørnsfamilier er ikke samfundets skaffedyr

Udgivet:01. oktober 2019, 12.03

Læsetid:1 minut

Af Birgit Liin. Borgmesterkandidat og medlem af Favrskov Byråd for Venstre formand for Børne- og Skoleudvalget

4 år siden

BØRNEPASNING Sidste år nedstemte det røde flertal i Favrskov Byråd Venstres forslag om at indføre mulighed for tilskud til hjemmepasning for 0- til 2-årige i op til et år. En foræl- dregruppe kæmper nu for, at forslaget gennemføres, men rød blok er fortsat imod.

Borgmester Nils Borring (S) siger, at modstanden bl.a. skyldes mangel på arbejdskraft. Men skal småbørnsfamilier virkelig være samfundets skaffedyr, som skal sikre flest mulige skattekroner til den kommunale pengetank? Er det ikke det tidspunkt i livet, hvor familierne har brug for allermest fleksibilitet og ro?

I Venstre mener vi, at vi skal lytte til de mange mennesker, der indtil videre har underskrevet på den igangsatte underskriftsindsamling. Vi skal gøre som de østjyske kommuner i Silkeborg, Syddjurs, Randers og Horsens, som har indført ordningen.

Langt over halvdelen af landets kommuner har ordningen - og rød bloks argument om, at det ikke er en kommunal opgave at lade pengene følge barnet, holder derfor ikke. Tilskuddet kan i øvrigt maksimalt udgøre 85 % af udgiften til den billigste institutionsplads i et år. Kommunen kan altså potentielt spare penge på ordningen, særligt hvis søskende passes hjemme med tilskud.

Samtidig mangler rød blok fortsat at svare på, hvordan de vil hjælpe de familier, som er i klemme på grund af for få vuggestue- eller dagplejepladser i nærområdet. Disse familier ville kunne bruge denne ordning i en kortere periode, mens de venter på en ønskeplads, men også dette blokerer det røde flertal for.

Venstre gik til kommunalvalg i 2017 på større fleksibilitet for børnefamilierne, og lykkes det os ikke at få vores forslag gennemført i denne byrådsperiode, kan jeg garantere, at vi også går til valg på det igen i 2021.