Samarbejde og fair play til Silkeborg sygehus

14. januar 2021, 12.39

SYGEHUSENE Kære Thue Grum-Schwensen. Tak for dit svarbrev i avisen d 11.1.21. Det var faktisk en fornøjelse at læse.

Der er mange silkeborgensere, der gerne så et bedre samarbejde mellem hospitalerne i den midterste enhed. Imidlertid kan man høre på medarbejderne, at Janteloven har været voldsom mod Silkeborgs succes, og i aviserne kan vi se, at både direktionen, hospitalsledelser og medarbejdere på de større hospitaler (desværre inkl. Viborg) har udtalt sig meget negative og nedladende om sygehuset i Silkeborg, skønt det foruden præmieringer som landets bedste også er præmieret for det mest arbejdssomme. Det forlyder, at alle hospitaler i landet har været på besøg i Silkeborg for at se, hvordan de gør - undtagen hospitalerne i Region Midtjylland!

Det er et stort ledelsesproblem, at en sådan holdning og tale får lov til at ødelægge samarbejdet mellem hospitalerne, og specielt et problem, når den øverste ledelse går i spidsen herfor.

Vi er helt enige i, at »Koncerndirektøren har nærmest udviklet sig til den vigtigste politiker i regionen, mens adskillige politikere mere er embedsmænd end politikere.«

Jeg konstaterer også med tilfredshed, at du anerkender, at Silkeborg er haltet langt bagefter ved tildeling af udvidelses- og vedligeholdelsesmidler. Så det er forhåbentligt sidste gang, vi ser en SF’er stemme for et ti-årigt vedligeholdelsesbudget med 0 kroner til Silkeborg og trecifrede millionbeløb til alle andre hospitaler.

Vi er også helt enig i, at akutklinikkerne skal styrkes. Silkeborgenserne blev lovet, at akutklinikken skulle kunne se på 80% af den gamle skadestue, men den er nu reduceret til en »plasterklinik«.

Vi vil alle holde dig op på, at du ikke vil reducere de akutte medicinske patienter i Silkeborg, som vi er glade for du støtter.

Silkeborg sygehus har været udsat for det, der i pressen kaldes »den største forvaltningsskandale«. SF har desværre bakket op om direktionens handlinger, skønt jeres spidskandidat burde kunne gennemskue sagen.

Hvis dine udtalelser holder stik, ser vi alle i Silkeborg frem til et godt samarbejde med SF, som er positiv indstillet over for Silkeborg, hvilket ikke er set siden Bente Nielsens dage. Hun er savnet i Silkeborg.

Læs også
Nedskæringer og sammenhold

Lad os sammen få ændret forholdene omkring samarbejdet, omtalen af hinanden og »koncerndirektøren, der har udviklet sig til den vigtigste politiker i regionen«.

Jeg vil med glæde tage imod en invitation til en kop kaffe, når coronaen tillader dette.