Tange Sø og Tangeværket skal bevares

28. november 2020, 08.00

FAKKELDEMONSTRATION Søndag eftermiddag samles ca. 3000 mennesker med fakler rundt om Tange Sø med budskabet »Vi brænder for Tange Sø«.

I mange år har »Foreningen til bevarelse af Tange Sø« sammen med tusindvis af personer og foreninger på forskellig vis kæmpet for at området med sø og værk også i fremtiden forbliver uændret, som en del af Gudenådalens naturlige liv.

Disse tiltag, fordi rigtig mange mennesker sætter stor pris på Tange Sø og den smukke natur.

Tange Sø med Tangeværket er en del af Gudenåoplandets industri- og kulturhistorie placeret midt i et smukt naturområde.

Byer, erhvervsliv og byggerier har gennem mere end tusinde år således været en del af erhvervs- og kulturhistorien langs med Gudenåen - også de seneste års lokale byggerier på godt og ondt.

Der er ingen fornuftig grund til at bruge mere end 500 mio kr. til et langt omløb uden om Tange Sø

Bent Kornbek

Sammen med Energimuseet og Tangeværket er området udpeget som en bevaringsværdig seværdighed og turistattraktion.

Tangeværkets bygninger - med dæmningsanlæg og indløbskanal - er fredet af Kulturministeriet.

Norlys har som ejer taget ansvar for området og støtter op om denne seværdighed, både økonomisk og med baggrund i Tangeværkets værdigrundlag som et vedvarende grønt energianlæg, og som en del af vores industri- og energihistorie.

I 2013 ophævede Folketinget Tangeloven fra 1918 og udtalte i bemærkningerne til loven, at man forudsatte, at Tangeværket fortsatte driften. Myndighedsbehandling ville fremover ligge hos Viborg Kommune, der i 2015 har givet Gudenaacentralen/Tangeværket tilladelse til fortsat udnyttelse af Gudenåens vand til el-produktion.

Denne beslutning er dog anket.

Viborg Kommune har desuden godkendt, at vandstanden/-dybden i Tange Sø og vandoverfladens størrelse skal bevares uændret.

Både Viborg og Silkeborg Kommuner har meget stor interesse i området ved Tange Sø og har derfor investeret store midler til gavn for de mange fritidsinteresser i og omkring søen.

Vi kan således forvente, at de to nabokommuner fortsat bakker op om områdets aktiviteter.

Et omløb - eller en kunstig kanal med en bredde på op til 150 m og en dybde på 10-12 m - øst om Tange Sø gennem et fredet skovområde, med en stor del af, eller hele Gudenåens vandføring, vil betyde en sænkning af vandspejlet i søen med op til ca. 1 m. Det betyder naturligvis, at mange af de nuværende fritidsaktiviter ikke vil kunne lade sig gøre.

I forbindelse med sagsbehandling af de danske vandplaner, og indstilling til EU’s Vandrammedirektiv, kan man forhåbentlig forvente, at miljøminister Lea Wermelin foretager en fornuftig helhedsvurdering af Tangeværkets og områdets fremtid. Der er ingen fornuftig grund til at bruge mere end 500 mio kr. til et langt omløb uden om Tange Sø og lede det meste af, eller hele Gudenåens vandføring uden om søen. - En løsning, der betyder en lukning af Tangeværket med alvorlige følger for Energimuseet og området ved Tangeværket.

Det godkendte »Tangestryg« vil betyde status quo for området, samtidig med at fiskepassagen forbedres.