Mindre kørsel mellem hospitaler

Region Midt vil begrænse unødvendig ambulancekørsel mellem hospitaler

Udgivet:07. februar 2017, 05.24

Læsetid:2 minutter

Hvert år bliver op til 2.000 patienter i Region Midtjylland i ambulance bragt til et andet hospital end deres hjemhospital på grund af kortere køreafstand. Det fører ofte til, at de kort tid efter skal overflyttes til hjemhospitalet til videre behandling. Det skal være slut nu. Foto: Jens Anker Tvedebrink

Susanne Niskanen
Journalist| niska@midtjyllandsavis.dk

silkeborg Patienter skal ikke længere køres rundt fra det ene hospital til det andet i ambulancer i Region Midtjylland.

I fremtiden vil Region Midt nemlig give ambulanceredderne mulighed for at køre patienter til et andet akuthospital end det nærmeste, sådan som reglerne hidtil har været.

I praksis betyder det, at færre patienter i Silkeborg vil blive kørt direkte til hospitalet i Herning, som er det nærmeste, men til Viborg, som er det akuthospital, Silkeborg samarbejder med i Hospitalsenhed Midt.

Dermed vil der blive sat en stopper for en unødvendig kørsel, hvor op til 2000 patienter i Region Midtjylland bliver bragt til et andet hospital end deres hjemhospital på grund af kortere køreafstand. Og som ofte betyder, at de kort tid efter skal overflyttes til hjemhospitalet til videre behandling.

Fem minutter

De hidtil gældende regler har betydet, at hvis for eksempel en ældre kvinde fra Silkeborg falder og får hoftebrud, skulle denne type af patienter køres til nærmeste akuthospital. Det kunne betyde, at kvinden indlægges på Regionshospitalet Herning, fordi dette er fem minutter tættere på i tid end Regionshospitalet Viborg, som er kvindens hjemhospital. Konkret vil der herefter ske det, at kvinden stabiliseres og får den indledende behandling på Regionshospitalet Herning, for dagen efter at blive overført til Regionshospitalet Viborg. Herefter foregår den sædvanlige dialog med hjemkommunen om udskrivelse, genoptræning med videre i den klynge, patienten er bosat i. Men nu vil Region Midtjylland lade ambulancereddernes vurdering være afgørende for, hvilket hospital, som patienterne skal bringes til.

Til eget hospital

Vurdering på skadestedet sker med udgangspunkt i ABC-principperne (luftvej/vejrtrækning/kredsløb) og måling af vitalparametre (puls, blodtryk, iltmætning af blodet). Patienter, der ved ankomst til skadestedet vurderes at være livstruede, køres som hidtil til nærmeste hospital med akutmodtagelse.

Patienter hvis tilstand ikke er livstruende, kan efter den nye ordning køres til eget hjemhospital fremfor til nærmeste hospital med akutmodtagelse. Hvis ambulanceredderne er i tvivl, kan de kontakte AMK-lægen eller akutlægebilslægen og få en vurdering.

Sagen behandles i dag i regionens forretningsudvalg.

Mest læste

Silkeborg

Se flere

Mest læste på Midtjyllands Avis

Af samme forfatter

Se flere

Seneste nyt

Se flere