Farvel Bryrup - goddag til nyt kapitel i livet som fynbo og efterlønner

Erik Porup går på efterløn og siger farvel til landbruget, lokalområdet og sin mangeårige post i menighedsrådet og flytter til Fyn

20. juni 2020, 08.30

Erik Porup er ikke sådan at slå ud. Han mistede i 2007 sin kone, der var blot 46 år gammel, måtte nogle år senere efter 30 år som selvstændig landmænd opgive at drive sin gård videre og har som formand for menighedsrådet været udsat for alvorlige trusler fremsat i anonyme breve. Det skete for en halv snes år siden, da han var fortaler for at få den gamle og skimmelsvampangrebne præstegård i Vinding revet ned - en sag, der vakte voldsomme protester og bragte følelserne i kog i det daværende Vinding Sogn. Erik Porup blev i den forbindelse blandt andet truet med, at hans gård ville blive brændt ned. Det lykkedes ikke politiet at opklare, hvem der stod bag truslerne. Foto: Jakob Stigsen Andersen

EFTERLØN: Overgangen fra et langt og travlt arbejdsliv til en ny hverdag som efterlønner eller pensionist er for de fleste et stort spring, og man må sige, at Erik Porup fra Bryrup ikke nøjes med at tage et lille forsigtigt hop.

Den mangeårige landmand bor stadig på sit fødehjem lige udenfor Bryrup og har i næsten 24 år si...