Der er behov for at se virkeligheden i øjnene

Udgivet:20. januar 2022, 12.16

Læsetid:2 minutter

Niels J‡¶rgen Jensen er ny formand for Silkeborg L‡¶rerforening. Foto: Jakob Stigsen Andersen

Af Niels Jørgen Jensen Formand for Silkeborg Lærerforening

SMITTE I øjeblikket oplever vi i Danmark udbredt coronasmitte på landets skoler, et billede der også gælder Silkeborg, og alle hører om skoler, der har svært ved at gennemføre undervisningen som forventet, enten fordi lærerne er smittede, eller fordi en meget stor andel af eleverne er smittede.

På trods af dette er forventningen fra undervisningsministeren Pernille Rosenkrantz Theil stadig, at undervisningen skal leve op til folkeskolelovens mål og krav, og at man derfor som forældre og samfund stadig skal have forventninger om, at skolen lever op til alle forpligtelser - f.eks. at eleverne til sommer kan gå til folkeskolens afgangsprøver i fuldt pensum.

Men virkeligheden ser helt anderledes ud. På trods af at lærerene yder en stor indsats gennem virtuel undervisning og både har plan b og plan c klar, når det gælder omstilling, så er det meget svært at forestille sig, at eleverne i afgangsklasserne når at tilegne sig indholdet af den undervisning, de til sommer skal eksamineres i, når skolen både har været ramt af nedlukning henover julen og har oplevet en januar med udbredt coronasmitte.

Det er svært at have forventninger om, at undervisningen vil give de normale resultater, når perioder, hvor 21 elever af 28 elever er smittede eller er i coronaisolation, efterfølges af perioder, hvor klassens lærere er syge, og hvor det er svært at finde vikarer, fordi 1/3 af skolens lærere samtidig er coronaramte, syge eller isolerede. Dette billede tegner et skolesystem som lige nu er massivt presset, og der er brug for, at undervisningsministeren handler på denne virkelighed.

Der skal gøres noget ekstra for at bremse og reducere smitteudbredelsen, sådan at skolerne ikke tvinges i knæ og må lukke af andre grunde end politiske beslutninger, og så er det nødvendigt at se den nuværende virkelighed i øjnene. Det er nødvendigt med centrale beslutninger, når det gælder nationale test og folkeskolens afgangsprøver.

Lærerne og undervisningen af eleverne presses helt urimeligt, når kommuner og skoleledelser stadig skal leve op til alle folkeskolens mål og krav i en virkelighed, hvor alle kan se, at det er en umulighed. Det vil derfor være afgørende, at børne og -undervisningsminister Pernille Rosenkrantz Theil nu søger et flertal på Christiansborg, der gør, at vi får tilrettet bekendtgørelserne, sådan at f.eks. eleverne til sommer ikke skal prøves i noget, de ikke er blevet undervist i, og at skolerne via ændrede mål og krav i højere grad får mulighed for at bremse og reducere coronasmitten.