Klima-vrøvl

20. januar 2020, 12.48

HAVSTIGNING Bedsteforældrenes Klimaaktion Silkeborg. Denne meningsforstyrrede gruppe klagede i MJA Debat onsdag over, at de ikke havde fået svar på et spørgsmål til kommunen om, hvad den ville gøre, når havet er steget 1 meter.

Da havstigningerne har været ret konstante siden 1850 på 2-3 mm/år, vil det vare ca, 333 til 500 år, inden man når en hel meter, så det er nok ikke den siddende kommunalbestyrelse, der skal svare.

Hvordan kan en havniveaustigning på 1 meter genere Silkeborg, Langsø ligger 20 meter højere?