Hvor mange ulykker skal der ske…?

Udgivet:09. august 2022, 13.00

Læsetid:2 minutter

Kaj Holst-Jørgensen Virklund "Borgere mod Kombi-linjen"

Af Kaj Holst-Jørgensen. Gravmosevej 2 Virklund

NATURSTI Hvor mange ulykker skal der ske, før Silkeborg Kommune lever op til sit ansvar for at holde naturstien mellem Virklund og Vrads Station i forsvarlig stand?

Da undertegnede sidste søndag kørte ad naturstien under Horsensvej umiddelbart syd for Virklund, var naturstien spærret af en væltet cyklist. En mand på godt 60 år forsøgte forgæves at ringe til sin kone for at få hjælp. Han var på sin elcykel kørt ud over den bratte asfaltkant på stien og var væltet og havde slået sin ene hofte slemt og havde åbne blødende sår på den ene hånd. Undertegnede foreslog at ringe 112, hvilket manden afslog, da han ikke kunne overskue at skulle efterlade sin dyre elcykel ubeskyttet og i øvrigt var bange for, at en ambulance kunne finde på at køre ham til Viborg eller Aarhus hvorfra han ikke vidste, hvornår eller hvordan han kunne komme tilbage. Undertegnede har flere gange tidligere gjort Silkeborg Kommune opmærksom på problemet med den meget høje og bratte kant, der mange steder er på den østvendte side af stien, lige som jeg med spraymaling for to år siden har opmærket mere end 40 farlige huller, hvoraf cirka halvdelen stadig ikke er repareret.

Her et eksempel på den farlige østvendte kant på naturstien mellem Virklund og Vrads Station. Foto: Kaj Holst-Jørgensen

Problemerne er særligt store, fordi græs ofte skjuler de farlige kanter, og fordi stien er så smal, at der let opstår farlige situationer, når to cykler skal passere hinanden.

17. september 2021 kunne man i Midtjyllands Avis læse om mange udrykningskøretøjer ved Virklund, fordi en kvinde på cykel var væltet ned ad en skrænt.

Undertegnede væltede selv sidste efterår to gange, fordi nedfaldne blade skjulte stiens kanter og jeg har kendskab til mange andre, både børn og voksne, der er væltet, lige som jeg ved, at mange ældre ikke længere tør cykle på stien.

Det er uforsvarligt at kommunen ser stort på den fare lokale brugere, skoleklasser og turister udsættes for, når de benytter stien!

Indlæser debat