Bryrup risikerer at miste plejehjem: Beboere bremser nybyggeri

Beboere i ældreboliger nægter at flytte, og dermed kan det blive umuligt for kommunen at realisere byggeriet af 14 nye plejeboliger i Bryrup til 49 mio. kr.

30. juli 2020, 14.52

De 12 gule ældreboliger fra Silkeborg Boligselskab på Egelyvej (til venstre), som kommunen vil have revet ned, ligger foran det lille demensplejehjem Skovly med blot ti pladser (med sort tag bagest). Ni nuværende beboere i ældreboligerne nægter at flytte. Forrest er det Birkebo Plejecenter og bag det de otte kommunale ældreboliger (de røde huse), hvor de fleste i dag står tomme. Kommunen stoppede sidste år visitationen til såvel de almene ældreboliger på Egelyvej som de kommunale på Birkelyvej (i de røde huse) i et forsøg på at få dem tømt, så byggeplanerne ved Skovly kan realiseres. Foto: Jakob Stigsen Andersen

BRYRUP 14 nye plejeboliger og servicearealer i et nybyggeri i forbindelse med demensplejehjemmet Skovly i Bryrup ser ikke ud til at blive en realitet alligevel.

Årsagen er, at ni nuværende beboere i ældreboligerne på Egelyvej på et ekstraordinært afdelingsmøde i Silkeborg Boligselskab har stemt nej t...