Storm over Tange Sø

Udgivet:26. marts 2019, 11.18

Læsetid:1 minut

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Af Kaj B. Olesen Kompagnivej 12, Randers

TANGEVÆRKET Gudenå, Danmarks største vandløb, 162 km - heraf 16 km vandløb og vandmagasin i Viborg Kommune.

Nogen skal jo tale naturens og dens indholds sag, når folkevalgte tilsidesætter forpligtigelser.

Miljømisteren har besvaret spørgsmål om miljø og finansiering i spørgsmål om passage ved Tangeværket og vandmagasinet Tange sø, og vil afvente ny vandrammeplan 2021-2027 der sendes i høring december 2020. Fri passage ved Tangeværket igen placeret i skammekrogen.

Gudenåcentralens ejer, Andelsselskab Eniig og medejer Viborg Kommune - der også er vandløbsmyndighed, skal inden 1. juni 2020 lave ny vandindtagstilladelse til sig selv og Eniig?

Det ser ud som om, der er en symbiose mellem lokal- og landspolitikere og ejer, der gør, at Danmarks største vandløb ikke i lighed med andre vandløb må genoprettes. Er det politiske bestyrelsesposter og repræsentantskabsposter, der skal have forrang fremfor fri passage?

Kan ejer blive ved at vende det døve øre til, uagtet tilladelse fra medejer, der er vandløbsmyndighed, velvidende om skader på natur og medejers tilsidesatte genopretnings-forpligtigelse?