Midtjyske Meninger: »Men der kan ikke spares en krone mere«

19. juli 2019, 12.38

Foto: Martin Ballund

At skrive klumme i uge 29 må svare til at undervise i første lektion efter frokost på tredjedagen af et 3-dages kursus.

Motivationen hos læserne er ikke stor. Og fraværet betydeligt.

På Facebook kan man se, at selv ens kolleger som skribenter slår deres folder på mere eller mindre eksotiske steder eller måder. De når såmænd nok ikke den elektroniske avis hver dag.

Nyhedsmængden svinder ind. Samtidig med, eller måske fordi de fastansatte medarbejdere i redaktionen også holder ferie.

Meget af avisen er skrevet på forhånd. Som portrætter, eller temaartikler, der kan udskydes, hvis den virkelige sensation opstår. F.eks. at borgmestrene starter sommeren med at konstatere, at efterårets budgetlægning bliver lettere end før.

Men helt efter bogen fortælles der om vanskelighederne på området. Og i en række rigtig gode artikler i øvrigt. Man belyser problemerne med at afbalancere kommunernes drifts- og anlægsbudgetter. Man peger på det løbende behov for renovering af kommunens ejendomme m.v.

Det er ikke en enkel opgave. Men heller ikke så svær, som det gøres til. Egentlig kan emnet koges ind til få overskrifter:

For dårlige prognoser over befolkningsudviklingen. Programmerne underdriver effekten af tilflytningen. Hvert år blive budgetproblemer forklaret med »demografiske tendenser«.

Den ensidige fokusering på vækst. Den måde kommuner som Silkeborg vækster på i disse år, hvor bogstavelig talt hele kvarterer bygges og bliver fyldt med serviceefterspørgende tilflyttere på et enkelt år, skaber uforudsete behov for børnepasning f.eks. behov, der kan løses. Men den i hast nybyggede institution kører efter 10-12 år med svagere belægning. Og dermed mindre optimal drift. Økonomerne taler om stigende marginalomkostninger. Lidt langsommere går det med skoler. Men sagen er den samme. Stop-and-go er ikke en god måde at drive offentlig virksomhed på.

Der mangler vilje til rigtig tværgående prioritering. Borgmester og resten af økonomiudvalget har en tradition for at kræve et rundt 0 fra hvert udvalg i budgetfasen. At driftsudvidelser skal betales af tilsvarende driftsbesparelser inden for samme udvalgs område. Det savner enhver logik, at det ikke er muligt at hente penge til en måske nødvendig styrkelse af ældre- eller børneområdet fra økonomiudvalgets eller et andet fagudvalgs område.

Der mangler evne til at sige nej til smarte løsninger foreslået af toneangivende grupperinger. Som f.eks. når en kommune betaler for en mountainbikebane.

Manglende fokus på drift og især vedligehold af kommunale bygninger og veje. Kommunerne har en betydelig formue bundet i bygninger og veje. Men der har traditionelt været afsat alt for få midler til vedligehold. Der er et efterslæb, som man burde enes om at få indhentet.

Fortsat god

sommer til de

vedholdende

læsere.