Naturområde i Sejs-Svejbæk - en fredning er velkommen

14. oktober 2020, 12.34

Foto: Jakob Stigsen Andersen

FREDNING Det er med stor interesse, at vi har læst artiklen »SF vil frede natur-område i Sejs-Svejbæk«, som er bragt i Midtjyllands Avis lørdag 10. oktober.

Det glæder os meget at erfare, at høringssvaret fra beboere og grundejere ved Sindbjerg Mosevej har givet SF et godt indblik i, hvor unikt et område der er tale om, og at man søger at beskytte området mod opførelse af yderligere boliger indenfor den kommende kommuneplansperiode.

Området ved Sindbjerg Mosevej er blevet udfordret med forslag til nyt kommuneplansområde, hvilket vi er både bekymrede og rystede over at erfare kunne ske.

Det er både naturligt og vigtigt at overveje og tage stilling til, hvorledes man kan fremtidssikre området. Vi er positivt interesserede og hører gerne nærmere om, hvorvidt dette bedst kan sikres ved at rejse en fredningssag af ikke alene forslag til nyt kommuneplansområde, men også den øvrige del af området ved Sindbjerg Mosevej, op bag Sindbjerg og Stoubjerg, samt naturområdet ned langs vestsiden af Borgdalsvej.

Vi er positivt interesserede og hører gerne nærmere om, hvorvidt dette bedst kan sikres ved at rejse en fredningssag ...

Lokale beboere

Et sådant forslag til fredning af hele området ville med stor sikkerhed have glædet den tidligere chefredaktør Sofus Sørensen, som oprindeligt stod bag fredningen af Sindbjerg og Stoubjerg i 1919 og som er til stor glæde i dag.

Ikke blot ville det glæde i fortiden, det vil også glæde i vores nutid i 2020, samt vores eftertid i, at Sindbjerg og Stoubjerg ikke bliver en kulisse, samt naturen omkring også vil være ét samlet hele til glæde for faunaen, dyrelivet og alle besøgende i området.

Vi er meget glade for, at SF, Enhedslisten, Socialdemokratiet, Konservative, Dansk Folkeparti og Lars Hansen (nævnt i vilkårlig rækkefølge) har villet tage deres tid til at høre på os i sagen og sætte dem ind i netop denne sag - taknemmelige og også stolte over det, idet vi er klar over, hvor mange sager man som byrådsmedlem skal sætte sig ind i og forholde sig til specielt i denne tid.

Det glæder os også at erfare, at man er opmærksomme på os som borgere i en høringsfase, som vi gennemgår nu.

Vi erfarer, at borgermøder er et overvejende lokalt tiltag i Danmark og tænker, at byrådet med stolthed kan bringe dette mere frem i offentlighedens lys - byrådet kan være stolte over, og byrådsmedlemmerne skal have kredit for, at man tager sig den store tid, det tager at lytte til borgerne, dels ved borgermøder, samt også ved individuelle møder som eksempelvis i denne sag gennem gensidig konstruktiv, faglig og proaktiv dialog.

Læs også
SF vil frede natur-område i Sejs-Svejbæk
Abonnement

Vi er tværpolitiske i denne sag, og det er vores store forhåbning, at byrådet vil finde frem til et bredt flertal og det glæder os virkelig meget, at SF vil gå ind i sagen, herunder:

• At have tilkendegivet, at 36-B-41 Forslag til nyt boligområde ved Sindbjerg Mosevej skal forkastes

• At have tilkendegivet, at hele området for eftertiden sikres gennem en fredningssag. Måske denne kan rejses af et bredt flertal i Silkeborg Byråd i fællesskab - måske også med Danmarks Naturfredningsforening?

Med afsæt i det fine tiltag fra SF i artiklen »SF vil frede natur-område i Sejs-Svejbæk« skal vi opfordre SF til at tage det politiske initiativ til snarest at foretage rejsning af en fredningssag til beskyttelse mod etablering af yderligere boliger ved Sindbjerg Mosevej.