Hytter i offentlig høring

22. august 2019, 13.00

BJERRINGBRO De ti hytter, som den selvejende institution, Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter, ønsker at opføre i ejendommens nordvestlige hjørne mellem idrætshallen og Gudenådalens Museum er nu så langt fremme, at et lokalplanstillæg er sendt ud i fire ugers offentlig høring. Det ha teknisk udvalg besluttet.

De kommende hytter er underlagt forskellige restriktioner:

- Må maksimalt i alt fylde 350 kvadratmeter og i maksimalt en etage og fire meters højde.

- der må anvendes tegl og træ til bebyggelsens facader,

- bebyggelse må opføres med en taghældning mellem 0° og 45° samt med buede tag-udformninger, og

- der må anvendes teglsten til tagbeklædning beton/cementtagsten, tagpap i listedækning, zink, kobber, aluminium, eternit eller grå/sorte natur- eller eternitskifer.

-Ved buede tage må kun anvendes træ eller tagpap som tagbeklædning. ks