Vi er forundrede efter samrådet om rute 26

Udgivet:01. juni 2021, 13.15

Læsetid:2 minutter

Illustration fra VVM side 59.

Af Hans Gravsholt og Rita Lambrecht Herskind

2 år siden

Rute 26 Først skal lyde en stor TAK til vores landsbyråd, for det kæmpestore arbejde I har præsteret den sidste tid - jeres vedholdenhed. I har været »på« hele tiden med det ene nye forslag efter det andet. Det er beundringsværdigt.

Efter at vi har lyttet til høringen i Transportudvalget, har vi kommentarer.

Det, der er glemt her, er, at de kan godt ændre på planerne, når det er Favrskovs borgmester, der vil have planerne ændret. Så kan det godt lade sig gøre. Det hænger ikke sammen, at ministeren kun accepterer Favrskovs forslag, og ikke dem vi i Skanderborg kommune ønsker
Hans Gravsholt og Rita Lambrecht

Vi synes ikke, at landspolitikerne, der stillede spørgsmål, var klar over, hvad der kan siges i samrådssamtaler - og hvad der tales om ved forhandlingsbordet. Her gik meget tabt - føler vi. Og vi synes ikke, at de rykkede for svar, når ministeren »gled af« på spørgsmålet.

Et af de svar, transportminister Benny Engelbrecht kom med op til flere gange, var, at han fastholdt den beslutning, der blev truffet for 7 år siden. Det, der er glemt her, er, at de kan godt ændre på planerne, når det er Favrskovs borgmester, der vil have planerne ændret. Så kan det godt lade sig gøre. Det hænger ikke sammen, at ministeren kun accepterer Favrskovs forslag, og ikke dem vi i Skanderborg kommune ønsker, fordi flere ting er ændret siden 2014.

Vi håber virkelig, at politikerne på Christiansborg stiller skarpe spørgsmål i forhandlingsudvalget og holder ved, til de får svar på de spørgsmål, de stiller. Det har også været en læringsproces for dem fra høringsmødet.

Transportminister Benny Engelbrecht siger: Vi kan støde på gamle fund alle steder. Men der er stor forskel på generelle steder rundt omkring i landet og ved Borum Eshøj. Her vil fundene sandsynligvis være større.

Til spørgsmålet om at tage hensyn til padder i området, kunne der med fordel også være nævnt flagermus, fordi begge dyrearter er nævnt i rapporten. Ministeren sagde, at det med dyrearter ikke var med i VVM-rapporten for 9 år siden, men i rapporten er der på side 66 to kort med registrering af padder og flagermus. Vi tvivler på, at ministeren har haft tid til at læse den store rapport igennem, når han påstår, at de ikke findes. I rapporten s. 66 er der to kort, der viser fund af padder og flagermus, og på side 69 står:

Linjeføring syd krydser igennem de mest sårbare naturområder ved krydsningen af bl.a. Gjern Å, Gelbæk og Skivholme Skov.

Læs også
Rute 26: En aftale er en aftale Rute 26: En aftale er en aftale
Læs også
Rute 26: En aftale er en aftale
Læs også
Stadig tro på sagen Stadig tro på sagen
Læs også
Stadig tro på sagen

Ved etablering af linjeføring Syd nedlægges flest vandhuller med forekomst af bilag IV-padder sammenlignet med de øvrige forslag. Da linjeføring Syd ligger længst fra den eksisterende rute 26 og i uforstyrret landskab, vil dette forslag have den største barriereeffekt i forhold til linjeføring Nord og Midt.

Hvorfor påstår ministeren så, at der ikke er særlig naturhensyn, som går forud for hensyn til borgerne. I øvrigt er der også flest borgere, der bliver generet ved den sydlige.