Silkeborg-lærer blandt Danmarks bedste

Helene Salvagni Binderup, der er lærer på Hvinningdalskolen, møder ofte elever, der ikke selv tror på deres evner i matematik. Det kan der gøres noget ved, påpeger hun i sit diplomprojekt, der nu har vundet en pris

18. november 2019, 10.42

Matematik er noget med tal, der er kun ét rigtigt svar, og jeg dur ikke til det. Sådan er der elever der mener. De tror ikke på, at de kan, siger Helene Salvagni Binderup om baggrunden for sit diplomprojekt. For det projekt modtog hun andenprisen på 6.000 kroner, der blev overrakt af Marianne Jelved, der er medlem af Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg. Foto: Klaus Holsting

PRISUDDELING: Ved en prisoverrækkelse i København fik Helene Salvagni Binderup fra Hvinnigdalskolen i Silkeborg en andenplads for sit pædagogiske diplomprojekt, der undersøger, hvorfor nogle piger i udskolingen har en selvforståelse i matematik, der ikke svarer til deres reelle faglige niveau.

I projektet undersøger hun, hvordan matematiklærere kan identificere disse pigers problemer, og med afsæt i observationer og interviews foreslår hun ændringer af undervisningen, som skal give pigerne større tiltro til egne evner. Helene Salvagni Binderup er uddannet fra Via’s pædagogiske diplomuddannelse med Jørgen Lyhne som vejleder.

Det samme er Malene Ross-Hvam, der underviser på Niels Ebbesen Skolen i Skanderborg. Hendes projekt blev kåret til årets bedste pædagogiske diplomprojekt ved prisoverrækkelsen.

Konkret har Malene Ross-Hvam undersøgt, hvordan de på Niels Ebbesen Skolen kan udvikle en strategi for arbejdet med læseforståelse, så de opdager elever med vanskeligheder tidligere i skoleforløbet.

Førsteprisen var på 10.000 kroner.

Bag prisuddelingen stod Lærerprofession.dk, der drives i fællesskab af landets professionshøjskoler og fagbladet Folkeskolen, og dommerkomiteen bestod af lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og universitetsforskere. mtl

Malene Ross-Hvam, der til daglig underviser på Niels Ebbesen Skolen i Skanderborg, fik førstepladsen for »et flot og praksisrettet projekt.« Foto: Klaus Holsting