Utopisk politisk målsætning om grønt flybrændstof

14. januar 2022, 12.07

UTOPI Mette Frederiksen sagde i sin nytårstale, at man i Danmark nu skulle have som målsætning, at man vil kunne flyve delvist grønt med inderrigsfly inden 2025! Dette statement blev selvfølgelig fulgt op af diverse »forstå-sig-påere« , dog alle med et andet mål for øjet ...nemlig at tjene penge på denne utopidrømmen.

En af de hurtigste på banen var seniorchefkonsulent Rune Noack i Dansk Industri og som repræsenterer lufthavne, flyselskaber og deres leverandører. Han vil først af alt åbne op for et klimafond, der kan finansiere dette drømme-scenarium. Hans drøm er nu at udvikle produktion af et grønt brændstof til fly ....med flydende BRINT! ! !

Hvorfor skal vi her i Danmark, på liv og død, fortsætte med at forske i allerede dumpede energikilder i andre lande?

Tom Nordby

Jeg vil nu definere mig selv som rimelig uddannet både i kemi og fysik, qua jeg foruden min uddannelse som tandlæge i Norge også har en bachelor-grad i ovenstående fag. Min faglige uddannelse har først og fremmest lært mig at læse videnskabelige artikler samt forstå grafiske fremstillinger af diverse facts!

Og herved nogle hårde fakta om brint / hydrogen :

Først skal du vide, at brint ikke er en energikilde , men hvad jeg her vil kalde en energibærer.

At producere brint kræver store mængder energi, vand eller naturgas. Derudover kræver det store mængder energi for at komprimere, afkøle samt distribuere brinten!

En brintmotor er i virkeligheden en el-motor, men i stedet for et stort og tungt batteri, har de en let brændselscelle. Her bliver brinten nu omsat til elektricitet, der igen driver f.eks. en flymotor ... genialt vil du mene !

Dog er der store ugler i mosen. Udvindingen af flydende brint er i dag ekstremt kostbart, samtidig med at det også er ekstremt farligt og eksplosivt at behandle! Brint har den kedelige egenskab at gøre stål sprødt ... og hvis man således kombinerer en højeksplosiv gas under højt tryk med sprødt stål, kan alle forstå, det kan gå forfærdelig galt!

Mit hjemland Norge påbegyndte udvindingen af brint allerede i 2007, men dette projekt stoppede totalt efter en Uno-X-brintstation eksploderede i Oslo i 2019! Derefter blev der lukket for alle andre brint-stationer rundt omkring i Norge .

Flere andre land har også drevet forskning med udvinding af brintmotor, bl.a. er Holland langt fremme. I dag er både Holland og Norge enige om, at dette er en meget kostbar vej at gå .... men når det gælder det såkaldte » grønne skifte«, er der ingen som taler cost-benefit-analyser!

Hvorfor skal vi her i Danmark, på liv og død, fortsætte med at forske i allerede dumpede energikilder i andre lande? De samme spørgsmål har jeg tidligere stillet vedrørende vindmølleindustrien! Investeringerne i vindkraft er på kraftig tilbagegang i USA, medens Tyskland stoppede al vindmølleudbygning i 2019.|

Årsagen er, at det grønne politiske skifte er en total svindel med dine og mine penge! For at udvindingen af brint skal blive en realitet, er staten nødt til at komme med subsidier og tilskud hertil, på samme måde som vindmøller i dag får tilskud til sit store og gigantiske energiprojekt, og som vi nu kan se giver strøm- og varmeforsyningspriser, der går totalt bananas .... Husk nu at statens penge også er dine penge, og at vi alle bliver tvunget til at betale ... til hvilken nytte ?

Det såkaldte grønne skifte er en statslig svindel med dine og mine penge! Selve klimaindustrien sysselsætter i dag tusindvis af dygtige mennesker, men som bare har et fokus: Ingen skal kunne stoppe denne proces således at de mister evnen til at blive forsørget af dine penge .

Alt som har med grøn teknologi at gøre kortslutter alle politiske beslutninger! Og her mener jeg politiske beslutninger og ikke videnskabelige! Videnskaben udfører de opgaver de bliver pålagt af politikerne, for også de vil da tjene gode penge!

All teknologi er baseret på teknologisk evolution , og absolut ikke på politiske ønsker og vedtag!

Når det gælder udviklingen af den ovennævnte brintmotor er dette et godt eksempel på et ønske fra politikere, der samtidig er så heldige at der er politisk konsensus bagved, og således har de uendelig mange penge at arbejde med ... dine og mine penge!

Indlæser debat