Nye store varmepumper sparer masser af lastvognstræk

Galten Varmeværk vil næste år halvere sin flis-afbrænding

10. december 2019, 13.14

300 færre lastvognstræk med flis på landevejene er en af gevinsterne ved det nye varmepumpeanlæg.

GALTEN Det nye store varmepumpe-anlæg, som Galten Varmeværk etablerer lige syd for varmecentralen på Klank, er tæt på at være klar.

- Vi forventer, at anlægget sættes i drift 1. januar, siger varmemester Finn G. Sørensen.

128 blæsere skal suge udeluft ind i varmepumpen, som trække varmen ud af luften. Det kræver strøm, men anlægget er så effektivt, at den energi, det koster at drive varmepumpen, kommer næsten firedobbelt igen i form af varme. Når der bruges én kilowatt-time strøm til at drive pumperne, så kommer der 3,8 kilowatt-timer ud i den anden ende i form af varme.

Varmepumperne vil med et hug mere end halvere varmeværkets forbrug af træflis fra godt 20.000 til 10.000 tons om året. Dermed spares flisleverancer, der svarer til 300 lastvognstræk, så her ligger også en betydelig miljøgevinst.

Anlægget vil fortrinsvis køre om natten, når der er overskud af strøm og strømmen samtidig er billigst, fortæller Finn G. Sørensen.

Strømmen, der i vidt omfang kommer fra vindmøller, kan lagres som varme i værkets akkutanke - de to kæmpestore »termokander« ved anlægget.

I sommerhalvåret vil al den varme, der produceres på Galten Varmeværk, komme fra varmepumperne, og dermed vil værket være i stand til at lagre strøm som varme fra de store solcelleanlæg, der påtænkes flere steder i området.

Det nye anlæg er produceret af firmaet Solid Energy i Skjern koster samlet omkring 20 millioner kroner. Men varmeværket får seks millioner kroner i støtte fra energispare-puljer, så nettoudgiften bliver 14 millioner kroner. Det svarer nogenlunde til prisen på den udvidelse af flislageret, som ville have været nødvendig, hvis værket ikke havde valgt varmepumpe-løsningen.

Forbrugerne skal ikke betale mere for varmen, tværtimod er der udsigt til en mindreudgift på 515 kroner om året for et gennemsnitshus.

Med det nye anlæg tager Galten Varmeværk et stort skridt i retning af grøn omstilling, da 55 procent af varmen dermed produceres brændselsfrit.

Efter planen skal om nogle år opføres et tvilling-anlæg ved siden af, og i når det er en realitet, kan 85 procent af varmen produceres uden brændsel.