Permanent placering for Børnehus i Resenbro

Udgivet:02. maj 2023, 11.42

Læsetid:2 minutter

Af Samuel Ringgaard Davey. Formand for Resenbro Lokalråd Hårupvej 33, Silkeborg

BØRNEHUS Resenbro er i den lykkelige situation, at der er en stor tilvækst af børn i byen. Den øgede tilvækst har givet et pres, der i første omgang rammer daginstitution, skole og idrætsfaciliteter. En udfordring vi har taget op, men hvor der er brug for politisk opbakning og tæt dialog. Lokalt er det en styrke, at der kommer flere børn, men det er en udfordring - når kommunens planlægning ikke kan følge med.

Løsningen har været et midlertidigt børnehus, mens kommunen leder efter en permanent placering til et nyt børnehus.

Den proces har vi i lokalsamfundet forsøgt at hjælpe på vej ved, at vi anviser en placering til børnehuset.

Lokalråd, idrætsforeninger, skolebestyrelse, medlemmer af børnehusets bestyrelse og andre lokale ildsjæle har i samarbejde udarbejdet en overordnet helhedsplan for byens fælles faciliteter. På den måde har vi forsøgt at sikre os, at alle kan fungere i symbiose med hinanden og stadig give plads til et nyt børnehus.

Det er vigtigt, at der er politisk lydhørhed og ønske om samarbejde i den videre proces, da vi lokalt har lavet en plan, der forsøger at foregribe de udfordringer, der kommer, når skolen skal udvides for at kunne rumme de mange nye børn.

Det er et stærkt ønske at styrke faciliteterne og lave en ud-/ombygning af hallen og udvikling af områdets fodboldbaner og udeområder. Alt sammen noget der bliver nødvendigt at tage stilling til, hvis Resenbro stadig skal kunne tilbyde idræts- og fritids-aktiviteter til byens børn og være det naturlig samlingspunkt for lokalområdet.

Som lokalsamfund er vi gået sammen og har anbefalet en placering til det nye børnehus. I tråd med kommunens strategi om nærdemokrati, er vi glade for at kunne bidrage med ønske til placering og specifik viden om området og på den måde sikre en god proces i udviklingen og placeringen af det nye børnehus.

Vi ser frem til fortsat at være del i processen omkring det permanente børnehus - men også den videre udvikling af vores skole og øvrige fælles faciliteter for fortsat at kunne tilbyde det bedst mulige til vores børn, unge og medborgere.

Indlæser debat