Lad os få et ekstra stop i Sejs-Svejbæk

27. august 2020, 12.41

TOG Det undrer mig meget, at transportministeriet ikke straks følger op på Arrivas anbefaling om at indføre en ekstra standsning i byen Sejs-Svejbæk for Rex-toget mellem Herning og Aarhus. Jeg er meget enig i Mikkel Dahlqvists debatindlæg i Midtjyllands Avis, hvor han netop pointerer, at stoppet ikke vil koste staten eller operatøren flere penge, men derimod vil styrke mobiliteten for borgerne i Sejs-Svejbæk, som pendler til de større byer. Jo bedre mobiliteten er, desto større er sandsynligheden for, at vi sikrer vækst og jobskabelse. Derfor kæmper jeg for at styrke sammenhængskraften i alle dele af Danmark, sådan så borgerne nemt kan komme til og fra arbejde.

Befolkningstallet i Sejs-Svejbæk vil stige yderligere frem mod 2031. I et hurtigt voksende bysamfund, hvor størstedelen af indbyggerne pendler til Aarhus, Silkeborg, eller Herning, er det vigtigt, at der er flere afgange end en i timen. Der bor mange børnefamilier i Sejs-Svejbæk, hvis hverdag simpelthen ikke kan hænge sammen, hvis man skal tilpasse sig en togafgang med timesdrift.

Regeringen har ved flere lejligheder udtrykt, at de vil styrke den kollektive transport. Derfor undrer det mig meget, at det tager så lang tid om at implementere en ekstra standsning, når Arriva i deres anbefaling fastslår, at et ekstra stop i Sejs-Svejbæk vil tilføre flere passagerer til den kollektive trafik, som på samme tid ikke skader de øvrigt rejsende.

Ved at indføre en ekstra standsning styrker vi den kollektive trafik og tager hensyn til lokalsamfundet. Det er god politik.