Søtømmerne og sandheden - en replik

20. december 2019, 11.43

TangeDer er nogle journalistiske grundprincipper, man antager, enhver journalist normalt anvender. Det er sandheden, objektiviteten og upartiskheden. Det gælder så ikke for Bjarne Nilsson. Han skriver bl.a. i et læserbrev i Midtjyllands Avis 18. december: »»Søtømmerne« har i foruroligende høj grad præsenteret Folketinget for purt opspind, løgn og latin. Jeg finder det forargeligt.«

Det ville jeg også gøre, hvis det var sandt! Det er det ikke. Vi har i bogen »Gudenåen - genfødsel af et unikt naturområde?« opstillet en SWOT-analyse, der nøje gengiver forholdene ved enten at bevare Tange Sø eller reetablere Gudenåens forløb. Den helt entydige konklusion - baseret på fakta - er, at en reetablering af Gudenåen er den eneste relevante løsning på det problem, der nu har eksisteret i knapt 100 år, og bl.a. betydet at Gudenåen i dag af myndighederne er karakteriseret som havende en »ringe økologisk tilstand«.

Den konklusion er relevant, fordi det vil medføre store naturmæssige fordele i området. Det vil betyde, at miljøet vil få det bedre. Det vil medføre, at vi nu begynder at arbejde for de forpligtelser, vi har internationalt i stedet for modarbejde dem. Det vil sikre, at de fremtidige generationers muligheder forøges betragteligt. Samtidig er en reetablering af Gudenåen langt den billigste løsning rent investeringsmæssigt, og det er langt den bedste løsning, når man ser på de samlede økonomiske konsekvenser.

Det er absolut muligt at gøre sort til hvidt. Man kan tusinde gange sige, at Tange Sø er en naturperle. Og man kan - som Bjarne Nilsson - hævde, at vi har præsenteret Folketinget for »opspind, løgn og latin«. Uanset, hvor mange gange man gør det, vil sandheden altid blive stående tilbage, og det er kun, hvis man så helt vælger at tilsidesætte de almindelige journalistiske grundsætninger, man vel kan slippe af sted med det.

Så derfor, Bjarne Nilsson. Kig på http://www.befri-gudenaaen.dk/Kommentering-swot.pdf. Der vil du se, at det ikke er sandt, det du siger. Læs bogen: »Gudenåen - genfødsel af et unikt naturområde?«. Der vil du forstå, hvorfor det ikke er sandt, det du skriver.