Helhedsplan for Thorsø

5. september 2020, 08.05

Foto: Jakob Stigsen Andersen

TILGÆNGELIGHED Dialogen omkring benyttelsen af Thorsø har været i gang i lang tid i Virklund. Derfor er det glædeligt, at der nu kommer politisk fokus omkring en helhedsplan for Thorsø. Tak til Dorthe Jensen og Johan Brødsgaard for, i Midtjyllands Avis, at starte dialogen op.

Det handler om benyttelsen og tilgangen til Thorsø, altså bedre adgang til søen for alle borgere i Virklund - samt beskyttelse af søen og naturen.

Virklund udvikler sig, vi bliver flere i Silkeborgs Outdoor Forstad. Søen og naturen i Virklund er omdrejningspunkter for fællesskab, foreningsliv, læring, fordybelse, formidling og leg. Det skal vi værne om og understøtte samtidig med, at vi passer på naturen og søen, så vi tilsikrer søens og naturens ve og vel.

Vi er selvsagt mere end klar til indgå i en dialog og i et lokalt samarbejde.