Styrket attraktion kan give nye jobs

Det kan skabe nye lokale arbejdspladser at udvikle natur, fritid og formidling omkring Tange Sø, mener naturmanden Kjeld Juel Petersen

23. maj 2019, 10.30

- Jeg ved, der er en forståelig lokal bekymring for en model, hvor vandspejlet sænkes med op til 70 centimeter, men det er ikke ønskværdigt af flere grunde Vandspejlet og dermed søens overflade bør fastholdes, siger Kjeld Juel Petersen. Han er en mand med stor erfaring at naturgenopretning og naturbevaring og udvikling og er nu en del af arbejdet omkring, at der kommer nye ejere af Gudenaacentralen.

ans Silkeborg-politikeren Hans Okholm er i tæt dialog med eksperten Kjeld Juel Petersen om hvordan en fremtid omkring Tange Sø kan se ud.

- Når jeg ser Tange Sø i dag, ser jeg et enestående eksempel på, hvordan kultur, natur og historie er smeltet sammen til et hele, der i sig selv bærer gode muligheder for at kunne udvikles til noget helt enestående, siger Kjeld Juel Petersen, der som eksempel på et sammenligneligt projekt nævner den succesrige genslyngning af Skjern Å.

Erfaren mand...

Læs denne artikel

- og alle andre på Midtjyllands Avis fra kun 1 krone

24 Timer

DIGITAL adgang i 24 TimerAdgang til alle artikler i 24 timer

Digital

Fuld DIGITAL adgang

Adgang til alle artikler

Adgang til e-avisen

Adgang til e-avis arkivet

Adgang til Forum Søndag

Adgang til fordele hos Læserklubben