Styrket attraktion kan give nye jobs

Det kan skabe nye lokale arbejdspladser at udvikle natur, fritid og formidling omkring Tange Sø, mener naturmanden Kjeld Juel Petersen

23. maj 2019, 10.30

- Jeg ved, der er en forståelig lokal bekymring for en model, hvor vandspejlet sænkes med op til 70 centimeter, men det er ikke ønskværdigt af flere grunde Vandspejlet og dermed søens overflade bør fastholdes, siger Kjeld Juel Petersen. Han er en mand med stor erfaring at naturgenopretning og naturbevaring og udvikling og er nu en del af arbejdet omkring, at der kommer nye ejere af Gudenaacentralen.