DF-Skanderborg gør klar til valg

26. februar 2021, 12.18

VALGFORBEREDELSER Dansk Folkeparti i Skanderborg er klar til et nyt kommunalvalg og dog, vi mangler lige at afholde vort opstillingsmøde, som vi har måttet udsætte et par gange på grund af covid-19. Vi håber snart det lykkes, for vi glæder os faktisk rigtig meget til at komme i gang med arbejdet op til kommunalvalget i november.

Dansk Folkeparti i Skanderborg har lavet et godt stykke arbejde, som har været til gavn for hele kommunen. Vi har vores meninger og holdninger om, hvordan Skanderborg kommune skal udvikle sig på mange fronter til gavn ikke mindst for kommunens borgere. Ligeledes har vi ry for at kunne samarbejde på tværs af partierne sådan, at det er fornuften og ikke ideologiske holdninger, som afgør, hvordan at vi stemmer i byrådssalen.

I Dansk Folkeparti vil vi fortsat arbejde for hele kommunen både de store byer og landsbyerne således, at der fortsat sker en udvikling i disse. Vi vil sikre de bedst mulige vilkår for både børn og ældre og arbejde for, at der er forskellige skoletilbud, at der er pasningsmuligheder for alle børn, og at vore ældre kan bo i trygge omgivelser.

Vi arbejder også fortsat for, at det i Skanderborg Kommune skal være let at drive en erhvervs-virksomhed, og at der altid skal være støtte at hente til den lokale detailhandel fra politisk hold. I Skanderborg Kommune skal vi også være bedre til at udnytte, at rigtig mange mennesker er begyndt at bevæge sig ud i naturen, hvilket er til stor gavn for turisterhvervet. Endelig skal vi have sat endnu større fokus på foreningslivet, et foreningsliv der ikke altid har haft de bedst mulige forhold til at drive deres aktiviteter.

Der er også denne gang stor interesse blandt vore medlemmer for at stille op til valget, hvor også vore tre nuværende byrådsmedlemmer Martin Frausing Poulsen, John Haarup Laursen og Kjeld Jensen vil være at finde på listen over dem, der gerne vil i byrådet. Der skal ikke være tvivl om, at vi håber på, at vores byrådsgruppe kan blive suppleret af 1-2 medlemmer, for ser man tilbage, så er vi gået fra at have et byrådsmedlem til to i forrige periode, og så til tre i den nuværende periode.