Første Poul Due Jensen-professorat er blevet tildelt

Bevilling fra Poul Due Jensens Fond/Grundfos Fonden sikrer Katja Hose professorat i Aalborg

24. november 2018, 06.30

Katja Hose peger på, at hun som professor nu kan opbygge en stærk gruppe omkring sit arbejde, da der med bevillingen fra Poul Due Jensens Fond/Grundfos Fonden står fire postdoc-årsværk til hendes disposition. Med andre ord bliver det en mærkbar styrkelse af hendes forskningsområde ionden for web-videnskab. Foto: Lars Horn, Baghuset

BEVILLING Katja Hose er nyudnævnt professor på Aalborg Universitet takket være en bevilling fra Poul Due Jensens Fond/Grundfos Fonden. Og hun har en mission. Hun vil redde menneskeheden fra at blive skibbrudne på fremtidens uendelige informationshav - eller med andre ord sørge for, at vi får lettere adgang til nøjagtige og pålidelige informationer.

Med Katja Hoses udnævnelse kan Poul Due Jensens Fond/Grundfos Fonden fejre, at Danmarks første Poul Due Jensen-professorat er blevet tildelt:

- Vi har med bevillingen ønsket at bidrage til at styrke og fremtidssikre den fremragende forskning, som foregår på Institut for Datalogi på Aalborg Universitet. Katjas forskning er ikke bare langsigtet, men har også klare samfundsgavnlige aspekter med sit fokus på verificerbarhed, sandhed og dermed tillid, forklarer Kim Nøhr Skibsted, direktør for Poul Due Jensens Fond/Grundfos Fonden.

Verden oversvømmes af milliarder af dataelementer, som er forbundet via et stadigt voksende antal links. Den almindeligt kendte del er naturligvis internettet med dets mange websites, som brugerne tilgår for at finde informationer om det meste.

- Men internettet er ikke kun en samling websites siger Katja Hose, der forsker i web-videnskab:

- Internettet giver adgang til enorme mængder åbne data. En meget stor mængde af de data bliver aldrig udforsket og dermed heller ikke udnyttet. Det er uhensigtsmæssigt, og det vil jeg ændre på med min forskning, siger hun.

Der findes nemlig en pendant til det bredt kendte internet: det semantiske web. I modsætning til det almindelige internet med dets www-sider giver det semantiske web adgang til en særlig type åbne data, som stammer fra forskellige datakilder og skal læses af maskiner. Og målet er, at de maskiner med tiden skal blive i stand til automatisk at behandle, fortolke og konkludere ud fra de tilgængelige informationer.