Konservative med lånte fjer

13. november 2019, 11.34

BUDGET De Konservative tager æren for mange ting, der sker i Skanderborg Kommune. Senest har Birgitte Majgaard i sin ordførertale til budgetmødet i byrådet den 30. oktober 2019 påstået, at de ikke var vidende om, at Columbusskolen skulle flytte som en del af budgetaftalen, en påstand der heldigvis blev afvist af borgmesteren med det samme.

I samme tale tager De Konservative æren for, at der er bevilliget 200.000 kr. til en indsats for ordblinde, men her er der igen tale om lånte fjer. Forslaget kommer nemlig ikke fra De Konservative, men fra forfatteren af dette læserbrev.

I Dansk Folkeparti holder byrådsgruppen og det politiske bagland en række møder op til budgetforhandlingerne for at afstemme forventningerne og for at give de byrådskandidater, der ikke blev valgt ind, mulighed for at komme med forslag til budgettet.

Jeg foreslog på et tidligt tidspunkt, at der skulle afsættes et beløb til et forløb for både ord- og talblinde. Forløbet for de talblinde måtte vi desværre opgive i budgetforhandlingerne, men vi fremsætter forslaget igen næste år.

Pudsigt nok havde Børn- og Ungeudvalget, hvor DF og Konservative ikke er repræsenteret, fået samme gode ide og medbragte den til budgetforhandlingerne. Her var forslaget uden tvivl gledet ud, hvis ikke DF´s forhandler, på min kraftige opfordring, havde stået fast på, at beløbet skulle bevilges.

Så det er Dansk Folkepartis fortjeneste, at de 200.000 kr. til ordblinde er kommet med på budgettet. De Konservatives bidrag har alene været at stemme for det samlede budget.

Så kære konservative pynt jer med egne fjer, de lånte klæder klæ’r jer ikke.