Vi skal have fokus på børns resurser

Udgivet:02. november 2021, 12.48

Læsetid:1 minut

Af Lone Boye Hammel. Medlem af Favrskov Byråd for Socialdemokratiet

2 år siden

FOLKESKOLEN Der er lige landet en bred aftale i Folketinget for Folkeskolen og brug af test. Den kan få stor indflydelse for vores børn i Favrskov.

Skolernes har i en lang årrække skulle forholde sig til mange forandringer bl.a. indførelse af en ny skolereform, fjernundervisning og udvikling af inkluderende fællesskaber.

I Socialdemokratiet ønsker vi, at skolerne skal have ro til at prioritere kerneopgaven: Læring og trivsel samt faglig og social udvikling for alle elever.

De nationale test ændres til Folkeskolens nationale færdighedstest. Testene bliver mere simple og begrænset til enkelte fag, nemlig læsning og matematik. Desuden flyttes testene til starten af et skoleår. Det har stor betydning for lærernes mulighed for at arbejde fremadrettet med de data, som testen viser. Altså skal testene bruges, som et redskab til at give lærerne mulighed for at planlægge undervisningen for den enkelte elev, så der opnås størst mulig læring.

Også aftalen om styrket tidlig indsats for ordblinde giver flere børn i Favrskov bedre muligheder, så de ikke oplever en skolegang med nederlag, men tværtimod får flere succesoplevelser. Som læsevejleder og afdelingsleder på en efterskole for 9. og 10. klasses elever, oplever jeg alt for tit at finde ordblinde elever sent i deres skolegang. Det er tydeligt, at det har haft store konsekvenser for deres skolegang. Jeg glæder mig til, at også skoler i Favrskov får ændrede arbejdsmuligheder til at udvikle vores børns læring.