Stop epidemiloven

19. oktober 2020, 13.36

FRIHED Mens mange nu har travlt med at være forarget over Morten Østergaard og Frank Jensens opførsel, er der ingen der taler om den nye epidemilov på 285 sider, som har været i høring.

Hvis denne vedtages, så er vi reelt en diktaturstat, hvor sundheds- og ældreministeren, med den nye lov i hånden, kan tilsidesætte alle andre love, inklusiv Grundloven, for at »bekæmpe« f.eks. en samfundskritisk sygdom. Han bestemmer helt selv, hvad vil kalde en samfundskritisk sygdom, uden hjælp af sundhedsfagligt personale, og han kan bruge politi til at udøve sin magt og tvangsisolerer, tvangsbehandle, tvangsvaccinerer og indespærre folk i 4 uger, hvor man så selv skal betale kr. 150,- om dagen for indespærring. Når de 4 uger er gået, kan han igen og igen forlænge med 4 uger.

Tvang er nævnt 67 gange i lovforslaget, vaccination 36 gange, isolation 135 gange og magt 63 gange

I marts da hasteloven blev indført, skulle den bare lige vare et år, og så fjernes igen, men nu vil regeringen have beføjelserne udvidet til et diktatur. Når der laves nye love, er der en hensigt med at bruge dem, så denne epidemilov skal skrottes, og hasteloven fra marts skal rulles tilbage. For ellers får det enorme konsekvenser for vores frihed og demokrati.