Jeg ser ikke noget nyt i debatten, Jørn

28. november 2020, 08.00

BYUDVIKLING Begrebet »boligorienteret byfornyelse« som du har introduceret i et par læserbreve i MJA, Jørn Rye Rasmussen, er ikke noget særkende for Silkeborg. Det foregår i enhver provinsby over en vis størrelse.

Udover området ved det nuværende Torvecenteret, hvor man på engang nedrev samtlige boliger, mener jeg, det er et postulat, at du skriver, der er foregået en massiv nedrivning af udtjente boliger.

Begrebet »boligorienteret byfornyelse« som du har introduceret i et par læserbreve i MJA, Jørn Rye Rasmussen, er ikke noget særkende for Silkeborg. Det foregår i enhver provinsby over en vis størrelse.

Niels Præstkær

Det, der er foregået, er i min optik, at hvor der har været industriproduktion, er disse arealer blevet udnyttet til boligformål, her kan nævnes i flæng Koopmanns Slagteri, Jysk Trikotagefabrik, pølsefabrikken på Landslystvej, Stassano, farveriet på Drewsensvej m.fl., og ikke at forglemme Jazzhus Stalden som blev ombygget til boliger. Nøjagtig samme udvikling som i de byer vi normalt sammenligner os med.

Denne udvikling har, efter min opfattelse, ikke været drevet af en politisk vision eller en bevidst planlægning fra byrådets side, men af den virkelighed hvor virksomheder enten er lukket eller er udflyttet fra midtbyen og dermed har efterladt mulighed for boligbebyggelse.

At ovenstående har bevirket en fortætning af midtbyen, er vi enige om. Hvorvidt der er kommet mere liv i midtbyen, end da jeg eks. boede på Nygade for 35 år siden, er vi nok uenige om.

Det er blot ikke pointen i dit læserbrev af 16.11.20

Det, jeg kommenterede, var udover begrebet »boligorienteret byfornyelse« dit udfald mod de borgere, der nødvendigvis ikke er enige i, at de politisk vedtagne lokalplaner er til for at blive bøjet og bukket, for til sidst at blive spyttet ud med andre højder, bebyggelsesprocenter, ændret udseende og hvad vi ellers kan opleve i disse hæsblæsende år. Eksemplerne på dette står som bekendt i kø og er indgående beskrevet her i avisen.

Det er mit postulat, at der aldrig har været så meget fokus og debat om byudvikling, som den der foregår i disse år. Adskillige debattører, lokalsamfund, samt foreninger har forsøgt at komme med eksempler på, hvorledes byudvikling kunne foregå i deres lokalområde.

De burde alle hilses velkomne af såvel forhenværende politikere som byrådet, fremfor at få påskesild og andet galt i halsen.

Læs også
Nu skal du høre, Niels

Apropos humor så var der en tid, hvor vi begge var unge, håbefulde og røde i hjerte og sind.

Det var også en tid, hvor der var synlig forskel på en socialist og en med borgerlig observans.

Egne eller partiets holdninger? Selv har jeg en borgerlig partibog, men reklamerer ikke med det. Det har den åbenlyse fordel, at det parti, jeg er medlem af, ikke bliver taget til indtægt for mine holdninger.