Tillykke med Nordskovvej - men ...

Udgivet:11. september 2021, 07.48

Læsetid:1 minut

Af Erik Nyengaard. Egholmvej Gjern

2 år siden

NORDSKOVVEJ Omkring nytår 2006/07 sendte undertegnede, efter aftale med daværende leder af teknisk afdeling, Svend Jacobsen, en skitse til en etablering af en helt ny vej, Nordskovvej. Og i mine analer har jeg et takkebrev dateret 26/3- 07 for mit forslag.

Om efteråret 07 forelå der et forslag fra teknisk afdeling til byrådet - og i dag har vi så resultatet . Og helt ærligt: Silkeborg har i dag den flotteste indfaldsvej her i landet.

Men, men: etableringen af forbindelsen mellem Tranevej og Nordskovvej er uhensigtsmæssig, og har været unødig bekostelig, og generende for kvarteret. Forbindelsen burde være etableret ca. 200 meter længere mod øst. Her går Nordskovvej på en dæmning, og det ville være meget let at føre den østgående vejbane ud til højre og ind under Nordskovvej, med forbindelse til Nattergalevej. Det vestgående spor skulle blot være ind via en flettebane.

Tilsvarende burde Århusvej være forbundet med Nordskovvej - lige efter Lillesø. Også her er niveauforskellen velegnet til en underføring.

Også udeladelsen af at forbinde Nordskovvej med Sejsvej er en pligtforsømmelse. Bormesteren ønskede Århusvej nedlagt, fordi han ikke ville have al den trafik ned på havnen. Men Sejs/Svejbæk skal omkring rundkørslen på havnen, gennem krydset Christian 8.s Vej og hele vejen gennem Christian 8.s Vej for at komme til Sydbyen. Det er ikke velovervejet. Tilslutningen er jo i realiteten allerede etableret.

Og så det økonomiske: De tusindvis af kubikmeter der blev gravet op af Torvet og Bindslevs Plads, blev solgt. Til hvilken pris? Nu skulle der købes materiale til Nordskovvej, det blev en vognmand millionær ved. Det var grus fra Kongensbro. Hvad med at have lagt al den grus fra Torvet ud i depot ved Nordskovvej?

Men men - alle disse rædsler glemmer vi, når vi får lov at bruge Danmarks flotteste indfaldsvej! Til lykke.