Leder: Indbydelse til Frandsen og Brødsgaard

12. februar 2020, 12.55

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Se, nu begynder der at ske interessante ting og sager ...

I gårsdagens avis opfordrer de to unge byrådsmedlemmer Mads Frandsen (V) og Johan Brødsgaard (R) Midtjyllands Avis til at tage initiativ til »en snak og debat om vores kommunes udvikling, hvor indgangskriteriet vil være, at man ikke må være over 39 år«.

Udspillet fra duoen kommer på baggrund af den seneste tids heftige debat om byudviklingen i Silkeborg. En debat, de to politikere har oplevet som hård og unuanceret. Ud fra debatten på borgermøderne og ytringer på sociale og skrevne medier konkluderer de, at et massivt flertal blandt dem, der ikke giver lyd fra sig, er positive omkring den udvikling, der finder sted. At tiden er inde til at få sat stemmer på det store, tavse flertal. Og at den opgave må ligge hos det lokale dagblad.

Jamen, vi tager da fluks handsken op. Men så let slipper I ikke, d’herrer Frandsen og Brødsgaard. For som vanligt, når vi engagerer os i lokale arrangementer, så gør vi det altid i kompagniskab med andre lokale aktører. Som eksempelvis Silkeborg Kommune, når vi fylder Jysk Musikteater til en informationsaften om byudvikling i Silkeborg.

Det er al ære værd, at I to repræsentanter for næste generation i Silkeborg stikker brystet frem og argumenterer for, at den aktuelle debat mangler aktører og spændvidde. Man havde jo næsten opgivet troen på, at initiativet ville komme noget steds fra. Så hvis I nu inviterer, så åbner vi gerne mediehuset til en debataften om Silkeborg i fremtiden. Og meget gerne med massiv deltagelse af dem, der skal befolke byen om en generation eller to. Vi giver kaffen, og vi finder nok også en forfriskning. Men vi får næppe ros for at sortere folk fra på grund af alder.

Det er forresten interessant at se, at I i dagens avis får støtte fra flere medlemmer af det tavse flertal. Som måske ikke er så tavst længere?

I min optik havde det været ideelt med én organisation, der favnede alle silkeborgensere med veneration for byudvikling, uanset om man er til højhuse, rækkehuse, træhuse, legehuse eller Underhuse. Men noget siger mig, at den mulighed blev forpasset i løbet af en vinter, hvor for mange desværre for længe fokuserede for meget på, hvad de ikke bryder sig om.

Som lokalt medie bestræber vi os på at være først med nyheder om byudvikling og facilitere en alsidig debat om samme. Fordi det er et vigtigt emne og noget, mange vil læse om. Indtil nu har de bekymrede stemmer haft overhånden på debatsiderne. Fordi de engagerer sig og gider. Og fordi alle har lige adgang til debatsiderne.

Nå, jeg venter ved telefonen.

For vi skal da have den debataften ...

Læs indlægget fra Frandsen og Brødsgaard her
Den positive byudvikling