Rare cykelpenge til Silkeborg

Udgivet:27. maj 2022, 10.54

Læsetid:1 minut

Kristian Pihl Lorentzen. Foto: Steen Brogaard

Af Kristian Pihl Lorentzen Transportordfører (V)

CYKELSTI Med den brede trafikaftale fra juni 2021 blev der afsat 3 milliarder kroner til fremme af cyklisme i perioden 2022-2035. Der gjorde vi, fordi cyklisme er godt for både folkesundheden og klimaet, ligesom cyklisme bidrager til reduktion af trængslen i de større byer. Af denne store pulje har forligskredsen nu udmøntet de 200 millioner kroner, der er afsat til kommunale cykelprojekter i 2022. Et af de projekter, der nyder fremme allerede i år, er sammenbinding af banestierne ved Silkeborg - et projekt til godt 17 millioner kroner. Der er nu bevilget 8.575.000 statslige kroner til projektet, svarende til halvdelen af anlægsudgiften. Det betyder, at der nu kan anlægges 3,5 km dobbeltrettet cykelsti, der sammenkobler banestierne »Den skæve bane« og Kjellerupstien fra Lysemosevænget og frem til Silkeborg trafikterminal langs de eksisterende jernbanespor. Jeg glæder mig over dette lokale projekt, der uden tvivl kommer mange til glæde og gavn.

Jeg arbejder målrettet videre på, at der i 2023 bevilges 6 millioner kroner i statsligt tilskud til en meget hårdt tiltrængt cykel-/gangsti over dæmningen ved Ans Bro. Det kræver dog en konkret fælles ansøgning fra Silkeborg og Viborg kommuner samt tilsagn om, at kommunerne vil finde den resterende halvdel af anlægsudgiften. Noget for noget.

Indlæser debat