Venner, forretninger og politikere

Inhabilitet er pludselig kommet på dagsordenen blandt politikere og borgere i Silkeborg. Men hvad er op og ned i sagen? Midtjyllands Avis forsøger at give nogle svar

5. december 2019, 17.30

Silkeborg Kommunens jurister har udarbejdet to notater om Jarl Gorridsen og inhabilitet. Det ene er et generelt notat, mens det andet går mere konkret ind i Gorridsens forhold til René Birch. Silkeborg Kommune mener, at konklusionerne - og en række andre oplysninger - i de to notater er fortrolige. Foto: Martin Ballund

Hvad betyder det at være inhabil?

Kort sagt må en politiker ikke deltage i behandlingen af en sag, hvis vedkommende har en særlig personlig eller økonomisk interesse i en sags udfald. Der er ingen facitliste til at afgøre, hvornår det er tilfældet. Derfor vil en afgørelse af, om en politiker e...