Et samlet skoledistrikt i Bjerringbro

26. september 2020, 08.00

SKOLERNE I de lokale aviser har jeg kunnet læse at nogle undrer sig over, at vi i byråd og børne- og ungeudvalget ikke allerede nu har truffet beslutning om én skole på én matrikel.

Som lokal politiker i børne- og ungeudvalget har jeg i høj grad været talsmand for at træffe den første del af beslutningen, men ikke den anden.

Et skoledistrikt giver rigtig god mening, fordi det giver mulighed for langt bedre undervisningstilbud, end der er mulighed for i dag. Hvis der eksempelvis optimeres, så der er behov for fire færre klasser i forhold til de nuværende ca. 40 klasser, så spares der som udgangspunkt cirka seks millioner. Vel at mærke seks millioner, som kan anvendes til forbedrede undervisningstilbud i de klasser der er. ALLE pengene vil blive på skolen, og vil kunne anvendes til eksempelvis øget brug af tolærerordninger i indskolingen, eller hvor ledelse og skolebestyrelse måtte finde det mest relevant.

Bjerringbro bliver et af Viborg Kommunes største skoledistrikter, hvilket også betyder, at Bjerringbro skole vil få en bedre økonomi og dermed mulighed for bedre undervisningstilbud end de fleste andre skoler i kommunen.

Skal det hele så nødvendigvis foregå fra en, og kun en matrikel - det er et ganske andet spørgsmål, som vi er nødt til at have en god debat om lokalt. Pengene til at realisere bedre rammer på en eller på to matrikler, er alligevel først til rådighed i 2024 og 2025, så tidligst i slutningen af 2025 vil vi have de endelige rammer på plads.

Derfor har vi også god tid til en grundig debat og en efterfølgende velovervejet beslutning. Vi har behov for en debat, om det er mest hensigtsmæssigt for børn, byen, borgerne at samle alt på en matrikel, eller om man eksempelvis skal have indskoling, 0. til 3. klasse, på to matrikler - eller noget helt tredje.