Hvem løber fra ansvar? Ikke socialudvalget

15. marts 2021, 13.01

BUDGET Vi har i socialudvalget de sidste 3 år, arbejdet med budgetter der ikke lever op til virkeligheden. Vi har arbejdet seriøst og ihærdigt for at få budgettet til at nå sammen. Vi har lavet besparelser, som vi ikke er særligt glade ved, men gjort det af nødvendighed. For at tage ansvaret og overholde de stramme budgetter vi har i udvalget.

Og vi har fokus på at forbedre overgangen fra barn til voksen, styrke forebyggelsesindsatsen og vi er konstant søgende på den økonomisk mest fordelagtige balance mellem interne og eksterne tilbud.

Alle de hjørner og kanter vi har kunnet file på, er der ikke bare filet på, men høvlet af

Linda Lyngsøe (løsgænger), Lene Fruelund (EL), Dorthe Jensen (S), Ivan Greve (S) og Helle Gade (S)

Derfor vil vi gerne spørge dig, Peter Nye-gaard Jensen, om din holdning, som kom til udtryk i et læserbrev i Midtjyllands Avis fredag d. 12/3. Er det udtryk for Venstres holdning eller din? Vi håber det sidste.

Tilbage i februar 2021 fik vi, i Socialudvalget, fremlagt en rapport fra forvaltningen. En rapport som viser, at hvis de budgetter, der er vedtaget gennem de seneste år skal overholdes, så kan vi ikke overholde loven. Tilbage er indsatser for knap 4 mio. kr. (kaldet rådighedsbeløb), som vi, i socialudvalget, kan spare væk uden at overtræde lovgivningen. Dette har, et enigt udvalg, valgt ikke at skære væk. Det er bl.a. indsatser til forebyggelse. Netop forebyggelse, mener Peter Nyegaard Jensen i sit læserbrev, kunne være et af svarene på vores økonomiske udfordringer!

I de seneste tre år har vi »taget det ansvar«, som Peter Nyegaard Jensen, ikke mener, vi har taget. Alle de hjørner og kanter vi har kunnet file på, er der ikke bare filet på, men høvlet af. Der har hvert år været en større tilgang af borgere med diagnoser og behov for ydelser, end det har været forudsat i budgetfremskrivningerne.

Byrådet har samlet fundet løsninger på de problemer, når det gælder børn i daginstitutioner, hvor der midt på året foretages en regulering af budgettet og tilføres penge, hvis det viser sig, at der kommer flere børn end forudsat ved budgetlægningen. En sådan reguleringsordning kunne også være en af måderne at afhjælpe det evindelige budgetunderskud, socialudvalget står med. Men det ville i den grad også hjælpe, hvis man erkender, at når budgettet langt fra rækker det ene år, så nytter det ikke at budgettere, som om det så nok kommer til at række det følgende år, det er, hvad vi kalder underbudgettering.

På næste socialudvalgs møde, skal vi igen tale om de budgetmæssige problemer udvalget har. Og, vi går fortsat seriøst til opgaven.

Så er der hele spørgsmålet om ledelse. Det må undre borgmester Steen Vindum, at Peter Nyegaard Jensen er så kritisk overfor borgmesterens ledelsesstil i kommunen. Dette vil vi ikke give megen opmærksomhed, men lade Venstre styre internt.

Læs også
Socialudvalget skal tage ansvar

Vi håber derimod at alle partier i Silkeborg Byråd, vil være med til at finde langsigtede løsninger for socialområdet, så det kommende socialudvalg ikke skal starte med at skulle finde besparelser fra dag et. Besparelser som formodentlig ikke er rentable i den lange planlægning.